מהו מבחן IELTS?

מבחן IELTS (קיצור של International English Language Testing System) הוא מבחן עולמי הבודק את רמת האנגלית של דוברים שזוהי אינה שפת האם שלהם ואמורים להשתמש בה למטרות לימודים, עבודה או חיים בסביבה דוברת אנגלית. המבחן בודק את ארבע מיומנויות השפה: הבנת הנשמע, הבנת הנקרא, כתיבה ודיבור.

מבחן IELTS קיים בשתי גרסאות: גרסה כללית וגרסה אקדמית. ההבדלים בין הגרסאות באים לידי ביטוי בחלקי הקריאה והכתיבה. הגרסה הכללית בודקת האם הנבחן יוכל להשתלב בשוק העבודה ולכן התכנים, אופי השאלות והטקסטים בחלקי הקריאה והכתיבה מתאפנים בזיקה תעסוקתית. לעומת זאת הגרסה האקדמית של מבחן IELTS בודקת האם הנבחן יוכל להשתלב בסביבה אקדמית דוברת אנגלית ולכן חלקי הקריאה והכתיבה בגרסה זו מתאפיינים בזיקה אקדמית.

IELTS מועבר במשותף על-ידי הגופים הבאים: British Council, IDP: IELTS Australia, Cambridge English Language Assessment

מבחן TOEFLמבחן TOEFL

הפורמט של מבחן IELTS

הבחינה נערכת בפורמט כתוב, הכולל טופסי בחינה ודפי תשובות. הכתיבה נעשית בעיפרון בלבד וניתן להשתמש במחק. חלק הדיבור נערך מול בוחן בתאריך נפרד מהחלק הכתוב (עד שבוע לפניו או אחריו).

ה- IELTS מורכבת מ-4 פרקים שלכל אחד מהם ניתן ציון של 1-9 נקודות. הציון הכללי נע גם הוא בין 1-9 (הציון כולל גם חצאי נקודות).  משך הזמן הכללי של הבחינה הכתובה שעתיים וארבעים דקות. משך חלק הדיבור הוא כ-12-14 דקות.

פרק הבנת הנשמע ב-IELTS

פרק הבנת הנשמע ב-IELTS הוא הפרק הראשון בבחינה. הוא מורכב מארבע משימות. כל משימה מורכבת מקטע שמיעה, שניתן לשמוע פעם אחת בלבד, ומעשר שאלות מסוגים שונים (סך הכול 40 שאלות בעלות ניקוד אחיד). לכל משימה יש מאפיינים משלה (דיאלוג, הרצאה וכו') ורמת האנגלית, הקטעים והשאלות הולכת ועולה ממשימה למשימה. לחלק זה מוקצבות 30 דקות למענה על השאלות ו-10 דקות להעתקת התשובות לדף התשובות. בחלק זה נבחנים גם בעקיפין הדקדוק והכתיב של הנבחן. בשביל נבחנים רבים זהו החלק הקשה ביותר ב- IELTS. כדי להיות מוכן אליו באופן המיטבי חשוב לא רק להתאמן הרבה על שמיעה אלא גם להכיר היטב את סוגי המשימות והשאלות ולשלוט בטכניקות שמאפשרות לזהות את התשובה הנכונה במהירות וביעילות.

פרק הבנת הנקרא ב-IELTS

פרק הבנת הנקרא הוא הפרק השני ב- IELTS. הוא מורכב משלושה קטעי קריאה שאחרי כל אחד מהם מופיעות 13-14 שאלות הבוחנות את מידת הבנתו את של הנבחן את הקטע (סך הכול 40 שאלות בעלות ניקוד אחיד). הקטעים מסודרים בסדר קושי עולה. לחלק זה מוקצבות 60 דקות, כאשר ניהול הזמן הוא עצמאי וכולל גם את סימון התשובות בדף התשובות. כדי להספיק לענות על כל השאלות במדויק בזמן המועט המוקדש לכל קטע חשוב להבחין בין סוגי שאלות ולהשתמש בטכניקות פתרון הייחודיות לכל אחד מהם וכן לשלוט בשיטות איתור מידע בטקסטים ארוכים.

פרק הכתיבה ב-IELTS

פרק הכתיבה כולל שני חיבורים: החיבור ראשון הוא מכתב בגרסה הכללית או חיבור ניתוח נתונים בגרסה האקדמית. על החיבור הראשון להיות כבן 150 מילה. החיבור השני בשתי הגרסאות הוא מאמר דעה ועליו להיות כבן 250 מילה. החיבור השני שווה פי שתיים נקודות מהחיבור הראשון. לפרק כולו ניתנות 60 דקות וניהול הזמן בו הוא עצמאי.

בפרק הכתיבה נבדקים הרלוונטיות של הכתוב לנושא הניתן, ארגון החיבור, בהירות, עושר לשוני, דיוק בדקדוק ובחירת מילים אפקטיבית. כדי להצליח להספיק לכתוב שני חיבורים מובנים, עשירים, ממצים ורהוטים בזמן המוקצב צריך להתאמן בכתיבת מספר רב של חיבורים ולקבל עליהם משוב מקצועי מפורט, הן מהבחינה התוכנית והן מהבחינה הלשונית, מאדם שמכיר את המבחן, את אופיו, דרישותיו והאופן שבו הציון מחושב.

פרק הדיבור ב-IELTS

פרק הדיבור מתקיים בנפרד מהפרקים האחרים. הוא נערך מול בוחן מקצועי אך גם מוקלט. הפרק כולל 3 משימות שלכל אחת יש אופי משלה. המשימות נעות משאלות אישיות על חיי היומיום ותחביבים עד לשאלות המצריכות התמצאות מסוימת באקטואליה וחברה. לחלק זה מוקצבות כ-12-14 דקות ב- IELTS.
בפרק זה נבדקים רלוונטיות לנושא, רהיטות הדיבור, דיוק בדקדוק ובבחירת המילים, עושר לשוני והגייה. כדי להתכונן לחלק זה חשוב להתאמן לא סתם בדיבור באנגלית אלא במענה על משימות דומות אל מול אדם שמכיר את המבחן ואת המשימות ומסוגל לספק משוב מקצועי.

למאמרים על IELTS