בכל שנה המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מפרסם את מועדי מבחן אמי"ר לשנה הקרובה. בטבלה הבאה ריכזנו לכם את מועדי בחינות אמי"ר ומבחני אמיר"ם (באוניברסיטה הפתוחה בלבד) לשנה הקרובה. שימו לב לתאריך האחרון להרשמה לבחינה.

מחיר בחינת מיון לרמות באנגלית – אמי"ר

  • עלות הבחינה 270 ש"ח
  • עלות הרשמה מאוחרת 405 ש"ח
  • עלות הרשמה ביום הבחינה 675 ש"ח
  • עלות שינוי מועד הבחינה 49 ש"ח

 * לקובץ מחירים מלא של מרכז ארצי לבחינות ולהערכה לחץ כאן

מועד/י הבחינה סוג בחינה מועד סיום הרשמה
6 ליולי 2017 (מבחן מותאם) מבחן אמי"ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי) 22 למאי 2017
4-5 לספטמבר 2017 מבחן אמי"ר 26 ליולי 2017
15 +17 לדצמבר 2017 (מבחן מותאם) מבחן אמי"ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי) 1 לנובמבר 2017

* שימו לב למועד תאריך סיום ההרשמה לבחינה!

** מועדים ומיקומים נוספים של מבחן אמיר"ם באונברסיטה הפתוחה

מיקומי בחינת מיון לרמות באנגלית – אמי"ר

מבחן אמי"ר מתקיים בכל אחד מתאריכי הבחינה בכל אזור בארץ:

אזור הצפון:

  • אוניברסיטת חיפה
  • הטכניון

אזור המרכז וירושלים:

  • אוניברסיטת תל אביב
  • אוניברסיטת בר אילן
  • אוניברסיטה העברית: בגבעת רם ובהר הצופים

אזור הדרום:

  • אוניברסיטת בן גוריון בנגב

למידע נוסף ניתן לפנות למדור לפניות הציבור, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 26015, ירושלים, 9126001,  טל' 02-6759555, פקס' 02-6759543.או באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה, דוא"ל: public@nite.org.il

תלמידים מספרים
למאמרים על אמי"ר