סטודנטים רבים מתלבטים לאיזה ממבחני מיון רמת האנגלית כדאי להם יותר לגשת – אמיר או אמירם. כדי לקבל את ההחלטה הנכונה, יש להבין תחילה את ההבדלים בין שתי הבחינות, ועל סמך הבדלים אלה להחליט.

ראשית, חשוב לציין שלא תמיד הבחירה נמצאת בידי הנבחן. מבחן אמיר”ם נערך על-ידי מוסדות הלימודים עצמם ולכ ולא ניתן להירשם אליהם באופן פרטי. אם נבחן רוצה ללמוד באוניברסיטה או במכללה שאינן משתמשות במבחן אמיר”ם לצורך מיון רמת האנגלית של המועמדים ללימודים בהן, הוא ייאלץ לגשת למבחן אמי”ר, שאליה נרשמים דרך המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. אבל לאותם נבחנים שכן יכולים לבחור בין שתי הבחינות חשוב לדעת מה ההבדלים ביניהם. כמו לכל דבר, גם לשתי הבחינות האלה יש הן יתרונות והן חסרונות.

במאמר זה תמצאו פירוט של נקודות הדמיון והשוני בין מבחן אמי”ר ומבחן אמיר”ם והמשמעויות של ההבדלים האלה עבור נבחנים שונים. פירוט זה יסייע לכם להחליט אם לכם ספציפית עדיף לבצע מבחן אמיר או אמירם.

מבחן אמי”ר

מבחן אמיר”ם

נקודות דמיון

מטרת הבחינה

להעריך את רמת הידע באנגלית של המועמדים ללימודים לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות ולשבצם לקורסי החובה באנגלית בהתאם.

סוגי שאלות

השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא.

כל השאלות הן שאלות אמריקאיות (בחירת תשובה אחת מתוך 4)

טווח ציונים

150-250

ציון פטור

134

הבדלים

פורמט הבחינה

מבחן נייר ועיפרון

מבחן ממוחשב ואדפטיבי (כלומר מתאים את רמת הקושי של השאלות לרמת הנבחן). נבחן שטעה בשאלה יקבל שאלה ברמה נמוכה יותר, בעוד שנבחן שענה נכון על שאלה יקבל שאלה ברמה גבוהה יותר. ציון הנבחן מושפע לא רק ממספר התשובות הנכונות אלא גם מרמת הקושי שלהן.

מבנה הבחינה

3 פרקים

22 שאלות בכל פרק:

8 שאלות השלמת משפטים

4 שאלות ניסוח מחדש

10 שאלות הבנת הנקרא (2 קטעים, 5 שאלות על כל קטע)

השאלות מסודרות לפי רמת קושי עולה

אין חלוקה לפרקים. מספר השאלות מכל אחד משלושת הסוגים משתנה מנבחן לנבחן.

זמן הבחינה

20 דקות לכל פרק

שעה לכל הבחינה

בממוצע שעה (תלוי במספר השאלות, שכאמור משתנה מנבחן לנבחן)

זמן לפרק/שאלה

הנבחן מחליט כיצד לחלק את הזמן המוקצב לכל פרק – 20 דקות – על פני 22 השאלות. הזמן הממוצע שמומלץ להקדיש לכל סוג שאלה הוא כדלקמן:

השלמת משפטים – חצי דקה

ניסוח מחדש – דקה

הבנת הנקרא – דקה ו-20 שניות לשאלה (כולל קריאת הקטע)

לכל שאלה (להבדיל מפרק) מוקצב זמן נפרד:

השלמת משפטים – 2 דקות

ניסוח מחדש – 4 דקות

הבנת הנקרא – 7 דקות לקריאת הקטע ו-4 דקות לכל שאלה

הרשמה

דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה

דרך האוניברסיטה/המכללה (או האוניברסיטה הפתוחה) שעורכת את הבחינה

מועדי הבחינה

הבחינה מתקיימת חמש פעמים בשנה: בפברואר, אפריל, יולי, ספטמבר ודצמבר.

נקבעים ע”י המכללה (או האוניברסיטה הפתוחה) שמזמינה את הבחינה מהמרכז הארצי

שימוש בדף טיוטה

הנבחן יכול להשתמש בטופס הבחינה גם כדף טיוטה

אין אפשרות לשימוש בדפי טיוטה