בשאלות תיקון משפטים (Sentence Correction) נבדקים נושאים רבים. ספר ההכנה הרשמי מחלק נושאים אלה למספר רב של קטגוריות ונותן להן לעיתים שמות אניגמאטיים ומבלבלים כגון Rhetorical Construction ו-Diction שבינה לבין דיקציה אין דבר וחצי דבר.

חלוקה זו יוצרת רושם ששאלות תיקון משפטים בודקות בעיקר ידע תחבירי ודקדוקי, ושאין מנוס מלשבת וללמוד כמות עצומה של חומר. יתר על כן, החלוקה לקטגוריות והשמות המוענקים לקטגוריות אלה משתנים ממהדורה למהדורה. אולם בפועל, ניתן לקבץ את רובם המכריע של הנושאים הרלוונטיים לארבעה עקרונות בלבד. עקרונות אלה נותרים תקפים ושרירים בבחינה לאורך שנים רבות – למעלה מעשור, למעשה. עקרונות אלה, אשר נשענים על היגיון פשוט, נמצאים בבסיס חוקים רבים בתחביר ובדקדוק האנגלי. לפיכך, למידת עקרונות אלה מסייעת להבין ולפתור שאלות תיקון משפטים בקלות וביעילות וחוסכת שינון מייגע של עשרות רבות של חוקים בלתי קשורים, לכאורה. לפניכם פירוט של ארבעת עקרונות אלה.

1. עקרון ההתאמה

כשאנו מדברים, אנו מתאימים בין שני חלקים במשפט אשר מתייחסים זה לזה באופן טבעי ואינטואיטיבי, ללא מחשבה מעמיקה. כך למשל, נגיד “עידן הולך”, אבל “עידן וטלי הולכים”. אם נרצה להתייחס לעידן, נעשה זאת על ידי שימוש במילה “הוא”, כמו בדוגמה “עידן הולך לאט. הוא לא ממהר לשום מקום”. לעומת זאת, לטלי נתייחס במילה שונה – “היא”: “טלי הולכת לאט. היא לא ממהרת לשום מקום”. ההתאמה האינטואיטיבית הפשוטה הזו, תאמינו או לא, מהווה עקרון חשוב בבחינת ה-GMAT. אולי קשה לכם להאמין שנבחן כלשהו לא יאתר טעויות התאמה או יתקשה לפתור שאלות העוסקות בהתאמה, אך זהו בדיוק המצב. זכרו שבחינת ה-GMATהיא בחינה אדפטיבית, כלומר כוללת שאלות ברמות קושי שונות. שאלות שבודקות התאמה הן לאו דווקא שאלות קלות. הן עשויות להיות קשות וערמומיות ביותר, אך העיקרון שבבסיסן הוא אותו עיקרון פשוט ובסיסי שתואר לעיל. ניקח לדוגמה את השאלה הבאה:

Some of my best friends, especially Jeff, who is someone I met two years ago, go out every night.

(A) Jeff, who is someone I met two years ago, go out every

(B) Jeff, who is someone I met two years ago, goes out every

(C) Jeff, who is someone I met two years ago, goes out every single

(D) Jeff, whom I met two years ago, goes out every

(E) Jeff, who is someone I have met two years ago, goes out every

התשובה הנכונה היא (A). אין טעות במשפט המקורי. תרגום המשפט הוא “כמה מחבריי הטובים ביותר, במיוחד ג’ף, שהוא מישהו שהכרתי לפני שנתיים,יוצאים כל ערב”. בכל יתר התשובות הפכו את go out(“יוצאים”) ל-goes out(“יוצא/ת”). מה שמקשה על השאלה הוא מספר גורמים: ראשית, הריחוק בין שני חלקי המשפט אשר מתייחסים זה לזה ואשר צריכים להתאים זה לזה. שנית, העובדה שבין שני חלקים אלה מופיע ג’ף, כך שהאוזן מושכת אותנו לכיוון התאמת הפועל “יוצאים” לג’ף (“ג’ף יוצאים” נשמע רע). שלישית, העבודה שארבע תשובות משתמשות בפועל השגוי goes ורק אחת משתמשת בפועל הנכון go. לבסוף, ואולי הגורם המשמעותי ביותר, הבחירה לסמן בקו רק חלק מהמשפט, ולא לסמן בקו את אחד החלקים שצריכים להתאים זה לזה (כלומר, את Some of my best friends), מושכת את האוזן עוד יותר התאמת הפועל “יוצא(ים)” לג’ף, במקום לחלק הרלוונטי.

2. עקרון ההצמדה

ההיגיון הפשוט מכתיב חוק שאכן השתרש בשפה האנגלית: על תיאור להיות צמוד לדבר אותו הוא מתאר. כך אנו מבינים משפטים. למשל, במשפט הבא:

The new pen is lying on the table.

אנו מניחים, ובצדק, שהעט חדש, פשוט מכיוון שהתיאור “חדש” צמוד למילה “עט”. אם נצמיד את התיאור למילה אחרת במשפט, נניח שהוא מתאר מילה זו. למשל, במשפט הבא:

The pen is lying on the new table.

נניח, שוב בצדק, שהשולחן – ולא העט – חדש.

לכן, על כל תיאור שמופיע בשאלת תיקון משפטים להופיע בצמוד ככל הניתן לדבר אותו הוא מתאר. ריחוק בין התיאור לבין הדבר שאותו הוא מתאר הופך את המשפט לשגוי. למשל,

Barking loudly, Dan’s sleep was interrupted by the dog.

התיאורbarking loudlyמתאר את הכלב, ולכן עליו להיות צמוד אליו. אלא שתיאור זה צמוד דווקא לדן (או לשנתו של דן), מה שהופך את המשפט לשגוי. דרך אחת לתקן את המשפט (יש מספר דרכים לתקן כל טעות בשאלות תיקון משפטים, ולא תמיד תיבחר הדרך הפשוטה והאינטואיטיבית ביותר), היא להצמיד את תיאור הכלב לכלב:

Barking loudly, the dog interrupted Dan’s sleep.

3. עקרון הסימטריה

עקרון הסימטריה הוא עקרון מהותי בתחומים רבים שכלל אינם קשורים לבחינת ה-GMAT, לשפה האנגלית או לשפה בכלל. חלקים רבים בגוף האדם ובגופן של חיות רבות הם סימטריים. ניתן למצוא סימטריה בעולם הצומח, באדריכלות ובאמנות. מאחר שאחד השימושים העיקריים של שפה הוא לשקף את המציאות הסובבת אותנו, אין כל תימה שהסימטריה מצאה את דרכה ומקומה גם בתחום זה. אם משתמשים בשפה כדי להביע שוויון או סימטריה אשר קיימים במציאות, השימוש בשפה יהיה אף הוא סימטרי, כמו בדוגמאות הבאות:

העדר סימטריה יוצר טעות. למשל,

Diane enjoys eating, while what Josh enjoys is sleep.

תיקון הטעות ייעשה על ידי בניית המשפט באופן סימטרי, למשל כך:

Diane enjoys eating, while Josh enjoys sleeping.

עיקרון הסימטריה עומד בבסיסם של כמה מסוגי הטעויות הנפוצים ביותר בשאלות תיקון משפטים. לפיכך, הבנתו והיכולת ליישמו חיוניים לשם הצלחה בפרק המילולי.

4. עקרון האפקטיביות

לא כל משפט תקין, קרי משפט שאינו מפר את חוקי ההיגיון, התחביר והדקדוק, הוא גם אפקטיבי. משפט אפקטיבי הוא משפט אשר מבטא את כוונת הכותב באופן התמציתי, החד משמעי והמדויק ביותר. כך, למשל, המשפט הבא אינו אפקטיבי מאחר שהוא דו משמעי:

The pen is lying on the table. It is new.

לא ברור מהמשפט מה חדש – העט או השולחן.

לכן, כל אימת שנתקלים בשאלת תיקון משפטים דו משמעית, יש לזהות את דו המשמעות כטעות של חוסר אפקטיביות ולבחור בתשובה חד משמעית. למשל,

Then new pen is lying on the table.

גם ניסוח מסורבל אשר מכביר מילים שלא לצורך פוגע באפקטיביות המשפט. אם ניתן להביע את אותה משמעות בפחות מילים, הרי שהמשפט המקורי לוקה בחוסר אפקטיביות. המשפט הבא, למשל,

The company made changes in its organizational structure.

עשוי להיראות תקין, אלא שמאחר שניתן לנסחו באופן תמציתי יותר (בלי לפגוע במשמעות המקורית, כמובן), הוא לוקה בחוסר אפקטיביות, והוא נחשב למעשה שגוי בבחינת ה-GMAT. כיצד ניתן לתמצת אותו? כך:

The company changed its organizational structure.

לעיתים הטעות תהיה חזרה מיותרת על משהו שכבר נאמר קודם לכן במשפט במילים אחרות. למשל,

Although it was raining for many hours yesterday, Dan was nevertheless determined to go on the trip.

תיקון הטעות, כלומר הפיכת המשפט לאפקטיבי, תיעשה על ידי השמטת המילה nevertheless, אשר למעשה מבטאת את אותה משמעות כמו המילה Although

תלמידים לומדים בקורס TOELF
נערים בשיעור עם מחשב