מאת: תמי ניניו

1. הבחנה בין עיקר וטפל

בחינות אמי"ר ואמיר"ם הן בחינות עתירות מלל. מגבלת הזמן, החריפה במיוחד בבחינת אמי"ר, אינה מאפשרת קריאה והבנה לעומק של כל המלל הזה. בלתי אפשרי לקרוא 8 משפטים, מייד אחר כך עוד 20 משפטים (בכל שאלת ניסוח מחדש יש משפט מקורי וארבע תשובות שכל אחת מהן היא משפט בפני עצמו, ויש 4 שאלות כאלה בפרק), ולקנח בקריאה מעמיקה של שני טקסטים באורך 180-400 מילים כל אחד, בזמן של 20 דקות. למרבה המזל, אין צורך לקרוא כל מילה ואפילו לא כל משפט בבחינה באופן מעמיק, מאחר שלא כל מילה ולא כל משפט חשובים באותה מידה לשם פתרון נכון של השאלות. הבחנה בין עיקר וטפל מאפשרת לנבחן להתמקד באותם מילים ומשפטים חשובים, ולפתור את הבחינה באמצעותם בלבד. כל היתר הוא טפל וניתן להסתדר בלעדיו. החוכמה היא, כמובן, לדעת להבחין בין העיקר לטפל. כדי לרכוש מיומנות זו, צריך להכיר את בחינות אמי"ר ואמיר"ם באופן מעמיק. המרכז הארצי לבחינות והערכה אינו מפרסם מידע זה.
כיצד ניתן לרכוש אותו, אם כן? תוכלו לעשות זאת בעצמכם על ידי פתרון של עשרות רבות של בחינות וניתוח שלהן, או שתוכלו לקבל את הידע החיוני הזה מגורמים אשר חקרו בחינות אלה במשך שנים רבות. חשוב לציין כי חקר בחינה אינו זהה להכנה לבחינה, ולכן לא כל מי שהכין תלמידים לבחינות אמי"ר ואמיר"ם בהכרח בקי ברזי הבחינה. קורס הכנה טוב מציע לא רק מורים מעולים אלא גם אנשי מו"פ (מחקר ופיתוח) מנוסים המתמחים בפיצוח בחינות, תחום מקצועי ייחודי המוכר גם בשם "הנדסה הפוכה" (reverse engineering).

דוגמה בולטת לחשיבותה של ההבחנה בין עיקר וטפל היא תחום הבנת הנקרא. לאחר כל קטע קריאה מופיעות חמש שאלות בלבד. הבנת הקטע לכשעצמה אינה מזכה בנקודות, ולכן אינה חשובה. החלקים החשובים בקטע הם רק אותם משפטים אשר יאפשרו לנו לענות על חמש השאלות. חלקים אלה הם העיקר, וכל יתר הקטע הוא טפל. בעיקרון, ניתן להסתפק בקריאה של פחות ממחצית הקטע על מנת לענות על כל חמש השאלות נכון, ובכל לחסוך זמן רב. מה בקטע הוא העיקר ומה הטפל נגזר מסוג השאלה. ישנם שבעה סוגי שאלות, וכל אחד מכוון את הנבחן לקריאת חלק מסוים בקטע. קורס הכנה טוב הוא כזה שמלמד את שבעת סוגי השאלות ואת אופן הפעולה הנובע מכל אחד מהם

2. פיצוי על ידע חלקי באמצעות חשיבה והיגיון

רשמית, בחינות אמי"ר ואמיר"ם בודקות ידע באנגלית. הידע הנדרש הוא אוצר מילים רחב (על מנת להכיר את כל המילים בבחינה נדרש אוצר מילים של כ-5,000 מילים באנגלית) והבנה של מבני משפט באנגלית, כולל כאלה שאין להם מקבילה בעברית (דוגמת משפטים שמתחילים במילה That או משפטים שנפתחים בביטוי תיאורי). בפועל, בחינות אלה בודקות גם יכולות חשיבה מסוימות כגון הבחנה בין עיקר לטפל, הבנה מתוך הקשר, יכולת אנליטית, יכולת הסקה והיגיון. זאת, מכיוון שסוג השאלות ותוכן הבחינות דומה מאד לאלה שמופיעים בפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית. כפי שהפרק הכמותי בבחינה הפסיכומטרית בודק הן ידע מתמטי והן חשיבה מתמטית, כך גם פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית (ומכאן שגם בחינות אמי"ר ואמיר"ם) בודק שילוב של ידע ושל חשיבה. מאחר שמועטים הישראלים האוחזים באוצר מילים של 5,000 מילים באנגלית, סביר מאד שרוב רובם של הנבחנים ייתקלו בבחינת אמי"ר או אמיר"ם במילים לא מוכרות. האם פירושו של דבר שללא אוצר מילים של 5,000 מילים לא ניתן לקבל ציון גבוה בבחינות אלה? כלל וכלל לא. זאת, משתי סיבות. ראשית, כפי שמראה לנו עקרון העל הראשון – הבחנה בין עיקר וטפל – לא כל המילים בבחינה חשובות באותה מידה, כך שמילים לא מוכרות אשר נופלות בקטגוריית הטפל כלל לא מטרידות אותנו. שנית, גם אם מילה כלשהי היא חשובה ונופלת בקטגוריית העיקר, ניתן לפצות על חוסר היכרות עימה באמצעות חשיבה. נדגים זאת על ידי המשפט הבא:

Everybody hates Dan because he is a despicable man.

המילה despicable אינה מילה שכיחה, וסביר שאינה מוכרת לרבים. אולם ניתן להבין מההקשר הרחב של המשפט ומהמילה because שהיא מילה שלילית, שהיא תכונה של אדם המהווה סיבה לשנוא אותו. מכאן שפירושה אינו "נחמד" או "הגון" אלא תכונה שלילית כלשהי. ואכן, פירושה של המילה despicable הוא "מתועב" או "נבזי".

נבחן בעל יכולות חשיבה מפותחות, אשר ניחן בהיגיון בריא, יכול להצליח בבחינות אמי"ר ואמיר"ם ולקבל בהן ציון גבוה גם עם אוצר מילים קטן בהרבה מ-5,000 מילים, כל עוד הוא משכיל להשתמש ביכולות אלה כל אימת שהוא נתקל במילים לא מוכרות.

3. התמקדות במבנה ובלוגיקה

בשאלות רבות, העיקר הוא מבנה השאלה והלוגיקה שלה והטפל הוא תוכן השאלה ואוצר המילים בה. לפיכך, התמקדות בלוגיקה ובמבנה של השאלה עשויה לפתור אותה בקלות ובמהירות, בעוד שניסיון לפתור את השאלה על ידי תרגומה לעברית והתמקדות באוצר המילים שלה יקשה עלינו ויאט אותנו. ניקח למשל את השאלה הבאה:

(1) Israel is a Middle Eastern country which has good relations with the USA.

(2) Israel is more loyal to the USA than it is to its Middle Eastern allies.

(3) Israel is the most faithful supporter of the USA in the Middle East.

(4) The United States supports Israel, its Middle Eastern ally, unconditionally.

המילה staunchest היא מילה שאינה מוכרת לרובם המכריע של הנבחנים. הבחירה בה אינה מקרית. המרכז הארצי משתמש במילים קשות מאד בכוונה, כדי לבדוק מה יעשו הנבחנים במקרים כאלה. נבחן שימצא דרך לפתור את השאלה למרות שמופיעה בה מילה שהוא אינו אמור להכיר הוא נבחן שיקבל ציון גבוה בבחינה. מה שמסייע לפתור את השאלה הוא המבנה שלה. המילה staunchest היא בעצם המילה staunch המלווה בסיומת -est שפירושה "הכי" (כפי ש-youngest הוא הכי צעיר ו-slowest הוא הכי איטי). כך שהמשפט המקורי משתמש במבנה של "ישראל היא הכי X". כלל לא משנה לנו מהו X. מה שמשנה הוא שהתשובה הנכונה חייבת לחזור על המבנה "ישראל היא הכי X", מאחר שעליה לשמר את משמעות המשפט המקורי. רק תשובה אחת – תשובה 3 – משתמשת במבנה זה, ולכן היא התשובה הנכונה. דרך תשובה זו ניתן גם להבין מה פירושה של המילה staunchestStaunchest = most faithful.

4. עיבוד השאלה ומציאת התשובה לפני שעוברים על התשובות

העיקרון האחרון נוגע לשיטת העבודה בבחינות אמי"ר ואמיר"ם. העיקרון תקף לכל שלושת סוגי השאלות: השלמת משפטים (Sentence Completion), ניסוח מחדש (Restatement) והבנת הנקרא. טעות נפוצה היא לעבור על ארבע התשובות מיד לאחר קריאת השאלה ורק לאחר קריאת ארבע התשובות לגבש החלטה לגבי התשובה הנכונה. שיטת פעולה זו לא רק גוזלת זמן רב, אלא גם מעמיסה על הזיכרון וחושפת את הנבחן למידע מיותר ומטעה. למשל, בשאלות השלמת משפטים (Sentence Completion), ייתכן שחלק מהמילים בתשובות יהיו מילים לא מוכרות, ואז נרגיש שהשאלה קשה, הביטחון העצמי שלנו ייפגע, ולא נוכל שלא לתהות שמא אחת מהמילים הלא מוכרות היא התשובה הנכונה. דרך פעולה חסכונית ויעילה הרבה יותר היא לעצור לאחר קריאת השאלה, לעבד אותה ולהגיע לתשובה הנכונה בעצמנו. רק אז, כשיש לנו בראש את התשובה הנכונה, נעבור על ארבע התשובות המוצעות לנו, ונבחר בזו שהכי דומה לזו שכבר מצאנו בעצמנו. העבודה לפי שיטה זו גם תגביר את ביטחוננו שהתשובה בה בחרנו היא אכן התשובה הנכונה.

נמחיש זאת על ידי השאלה הבאה:

Most people's favorite ______ is blue.

(1) cavity                  (2) eloquence    (3) color             (4) person

נקרא את המשפט ונשאל את עצמנו מה יכולה להיות המילה החסרה. ברור למדי שהמילה היא color. כעת נחפש מילה זו בתשובות ונסמן אותה, בלי להיות מוטרדים מכך שרובנו איננו מכירים את המילים בתשובות 1 ו-2. אם, לעומת זאת, לא היינו מגיעים לתשובות כשאנו כבר יודעים מה אנו מחפשים, המילים הקשות בתשובות 1 ו-2 (שפירושן, אגב, הוא "חור" ו"רהיטות", בהתאמה) היו מערערות את ביטחוננו.

תלמיד מתלבט בין אמיר לאמירם