הסבר

מהם מגדירים?

מגדירים הם מילים המופיעות לפני שם עצם לשם הגדרה מספרית (יחיד או רבים) או לשם זיהוי שם העצם ככללי או ספציפי (כל אחד מתוך קבוצה או אחד מסוים).

בחירת מגדירים לשמות עצם תלויה בין השאר בשאלה אם שמות העצם ספירים או בלתי ספירים, כלומר אם ניתן או לא ניתן לספור אותם.

שמות עצם ספירים ובלתי ספירים

לשם עצם ספיר יש שתי צורות: יחיד ורבים (pencil-pencils).

לשם עצם בלתי ספיר יש רק צורה אחת (milk).

 

הגדרת שמות עצם ספירים ובלתי ספירים

שם עצם ספיר ביחיד מחויב במגדיר.

לא ניתן לומר:

Boy is sitting on chair

אלא יש לומר:

A/The boy is sitting on a/the chair

שמות עצם ספירים ברבים (pens, tables) ושמות עצם בלתי ספירים (love, water) אינם מחויבים במגדיר.

לפיכך, המשפטים הבאים תקינים:

Jane loves movies.

Tom drank water.

למרות שאין חובה להשתמש במגדירים לפני שמות עצם כאלה, ניתן לעשות זאת:

Jane loves many movies.

Tom drank the milk.

הבדלים בין מגדירים של שמות עצם ספירים ובלתי ספירים

עם זאת, כאשר בוחרים להגדיר שם עצם ספיר ברבים ושם עצם לא ספיר, יש להקפיד להשתמש במגדיר המתאים להם.

שם עצם ספיר שם עצם בלתי ספיר
הרבה many much
מעט a few a little
מעט מאוד few little
אחדים several
המספר/הכמות the number of the amount of
פחות fewer less

ההבדל בין a little לבין little

דוגמה לשימוש ב-little מול השימוש ב-a little (ההבדל בין few ל-a few הוא זהה):

She has a little time to help you now.

אכן יש לה מספר דקות לעזור לך (הדגש הוא על זה שיש לה קצת זמן, גם אם לא הרבה).

She has little time to help you now.

יש לה מעט מאוד זמן לעזור לך (הדגש הוא על זה שיש לה מעט מאוד זמן, כלומר אין לה באמת מספיק זמן לעזור לך).

תרגולים

 

תרגולים להורדה

בחירת מגדירים

השלמת מגדירים

 

תרגולים מקוונים

a few/a little

few/little

Little/a little/few/a few

much/many

תרגול דקדוק באנגלית