סטודנטים רבים מתלבטים האם כדאי להם יותר לגשת למבחן אמי"ר או למבחן אמיר"ם כדי להוציא את הציון המרבי שיאפשר להם לצמצם את מספר קורסי האנגלית שעליהם ללמוד במהלך התואר. על מנת לקבל את ההחלטה הנכונה, יש להבין תחילה את ההבדלים בין שתי הבחינות, ועל סמך הבדלים אלה להחליט. ראשית, חשוב לציין שלא תמיד הבחירה נמצאת בידי הנבחן. למבחן אמיר"ם לא ניתן להירשם באופן פרטי. ניתן לגשת למבחן אמיר"ם רק אם המוסד שבו רוצים ללמוד מכיר בבחינה זו.

כדי למיין לפיה את רמת האנגלית של המועמדים ללימודים בו, ואך ורק דרך אותו מוסד. אם נבחן רוצה ללמוד באוניברסיטה או מכללה שאינן משתמשות במבחן אמיר"ם לצורך מיון רמת האנגלית של המועמדים ללימודים בהן, הוא ייאלץ לגשת למבחן אמי"ר. עבור אותם נבחנים שיכולים לבחור בין שתי הבחינות, חשוב לדעת מה ההבדלים ביניהם. כמו לכל דבר, גם לשתי הבחינות האלה יש גם יתרונות וגם חסרונות. מאמר זה מפרט את נקודות הדמיון וההבדלים בין שתי הבחינות ואת המשמעויות של הבדלים אלה עבור נבחנים שונים. פירוט זה יסייע לכל נבחן לקבל את ההחלטה הנכונה לו ספציפית.

מבחן אמי"ר

מבחן אמיר"ם

נקודות דמיון

מטרת הבחינה

להעריך את רמת הידע באנגלית של המועמדים ללימודים לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות ולשבצם לקורסי החובה באנגלית בהתאם.

סוגי שאלות

השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא. כל השאלות הן שאלות אמריקאיות (בחירת תשובה אחת מתוך 4)

הבדלים

פורמט הבחינה

מבחן נייר ועיפרון

מבחן ממוחשב ואדפטיבי (כלומר מתאים את רמת הקושי של השאלות לרמת הנבחן). נבחן שטעה בשאלה יקבל שאלה ברמה נמוכה יותר, בעוד שנבחן שענה נכון על שאלה יקבל שאלה ברמה גבוהה יותר. ציון הנבחן מושפע לא רק ממספר התשובות הנכונות אלא גם מרמת הקושי שלהן.

מבנה הבחינה

3 פרקים

22 שאלות בכל פרק:

8 שאלות השלמת משפטים

4 שאלות ניסוח מחדש

10 שאלות הבנת הנקרא (2 קטעים, 5 שאלות על כל קטע)

השאלות מסודרות לפי רמת קושי עולה

אין חלוקה לפרקים. מספר השאלות מכל אחד משלושת הסוגים משתנה מנבחן לנבחן.

זמן הבחינה

20 דקות לכל פרק

שעה לכל הבחינה

בממוצע שעה (תלוי במספר השאלות, שכאמור משתנה מנבחן לנבחן)

זמן לפרק/שאלה

הנבחן מחליט כיצד לחלק את הזמן המוקצב לכל פרק – 20 דקות – על פני 22 השאלות. הזמן הממוצע שמומלץ להקדיש לכל סוג שאלה הוא כדלקמן:

השלמת משפטים – חצי דקה

ניסוח מחדש – דקה

הבנת הנקרא – דקה ו-20 שניות לשאלה (כולל קריאת הקטע)

לכל שאלה (להבדיל מפרק) מוקצב זמן נפרד:

השלמת משפטים – 2 דקות

ניסוח מחדש – 4 דקות

הבנת הנקרא – 7 דקות לקריאת הקטע ו-4 דקות לכל שאלה

טווח ציונים

150-250

50-150

ציון פטור

234

134

הרשמה

דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה

דרך האוניברסיטה/המכללה (או האוניברסיטה הפתוחה) שעורכת את הבחינה

מועדי הבחינה

הבחינה מתקיימת חמש פעמים בשנה: בפברואר, אפריל, יולי, ספטמבר ודצמבר.

נקבעים ע"י המכללה (או האוניברסיטה הפתוחה) שמזמינה את הבחינה מהמרכז הארצי

שימוש בדף טיוטה

הנבחן יכול להשתמש בטופס הבחינה גם כדף טיוטה

אין אפשרות לשימוש בדפי טיוטה