המרכז הארצי לבחינות ולהערכה הוא מוסד ציבורי ללא כוונת רווח, רשום כעמותה.

המרכז הוקם במטרה לחבר ולהפעיל את מערך מבחני המיון לחיזוי ההצלחה בלימודים אקדמיים לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.

המרכז אחראי בין היתר על מבחן אמי"ר (בחינת מיון באנגלית) / מבחן אמיר"ם (בחינת מיון ממוחשבת באנגלית) / המבחן הפסיכומטרי.

המוסדות האקדמים החברים בגוף של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה:

 • אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 • אוניברסיטת חיפה
 • אוניברסיטת בר-אילן
 • אוניברסיטת תל-אביב
 • מדרשת פיינברג של מכון ויצמן למדע
 • האוניברסיטה העברית בירושלים
 • הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

לפי האתר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, בכל שנה נבחנים כ-80 אלף אנשים בבחינות השונות.

תפקידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה כוללים:

 • רישום ושיבוץ נבחנים למועדים ולאזורי הבחינה השונים
 • תפעול מערך הבחינות בארץ ובחו"ל
 • אבחון נבחנים הזקוקים לתנאים מיוחדים, כולל נבחנים בעלי לקויות למידה או מוגבלויות פיזיות, ובניית בחינות בתנאים מותאמים עבורם
 • דיווח ציוני הבחינות למוסדות הלימוד ולנבחנים
פרק ניסוח מחדש במבחן אמיר