הפרק הכמותי הוא החלק השני בבחינת ה-GMAT, מופיע לאחר פרק כתיבת החיבורים. לפרק זה ניתן ציון בסקאלה של 0-60. ציון הבחינה (200-800) מורכב משקלול ציון הפרק הכמותי וציון הפרק המילולי. אורכו של הפרק הכמותי הוא 75 דקות והוא כולל 37 שאלות.

דרך אחת לסווג את השאלות היא לפי נושאים:

אלגברה – כ-16-18 שאלות שעוסקות בחוקי חזקות ושורשים, שברים פשוטים ועשרוניים, משוואות ואי-שוויונות ממעלה ראשונה ושנייה, ערך מוחלט, תכונות של מספרים שלמים, סיפורים אלגבריים ועוד.

בעיות כמותיות/ מילוליות – כ-15-17 שאלות בנושאים מגוונים כגון אחוזים, תנועה, הספק, יחס, צירופים, הסתברות, סטטיסטיקה תיאורית וממוצע, סדרות וקבוצות.

גיאומטריה – כ-4-7 שאלות הדורשות שליטה בהגדרות, משפטים ונוסחאות חד מימד, שטחים, נפחים וגיאומטריה אנליטית.

דרך נוספת לחלוקה של השאלות בבחינה היא לפי תצורת השאלה:

שאלות רבות בחירה (Problem Solving) – כ-17-25 שאלות הבודקות כישורים מתמטיים בסיסיים, תפיסה מתמטית ויכולת לפתור בעיות כמותיות. שאלות אלה מופיעות בתצורה הקלאסית של שאלה ואפשרות לבחור מבין 5 תשובות משתנות.
שאלות מידע מספק ( Data Sufficiency) – כ-12-20 שאלות בהן יש לקבוע האם המידע הנתון מספיק על מנת לענות על שאלה מסוימת בתצורה של שאלה + נתונים ו- 5 תשובות קבועות מראש עבור כל השאלות מסוג זה. שאלות אלה באות לבדוק בנוסף לכישורים מתמטיים גם יכולות מתקדמות יותר של הנבחן כגון זיהוי מידע רלוונטי, ניתוח מידע מתמטי, קבלת החלטה האם המידע מספיק וכד'. שאלות אלה נחשבות לקשות יותר מהשאלות האמריקאיות המסורתיות.

כל אחד מהנושאים בחלק הכמותי יכול להופיע באחד משני הפורמטים הנ"ל.

טעות נפוצה היא לתפוס את הפרק הכמותי בתור פרק שבודק ידע במתמטיקה. אם זה היה המצב, הציפייה הייתה שכל מי שמגיע מרקע ריאלי יצליח ללא קושי בבחינה ולא יזדקק כלל להכנה… אולם זה לא המצב. כאמור, הידע אכן נידרש, אולם ידע בלבד אינו מספיק בכדי לצלוח את הפרק. החלק הכמותי בא לבדוק יכולות כמותיות במתמטיקה, אריתמטיקה, חישובים מהירים וכו' – אבל מדובר רק בקצה הקרחון. השאלות בנויות באופן כזה שבאות לבדוק בנוסף כישורים אחרים לחלוטין, כגון יכולת קבלת החלטות בתנאי אי ודאות, תשומת לב לפרטים, הערכת סדר גודל, ריכוז ממושך לאורך זמן ובתנאי לחץ, ראייה רחבה של בעיה ועוד מאפיינים רבים של מנהל טוב – הרי בסופו של יום, בכל זאת מדובר בבחינת מיון למנהל עסקים…

לומדים ל GMAT
לומדים למבחן אמיר"ם