הציון במבחן GMAT מחולק לחמש קטגוריות: ציון על כתיבה אנליטית (Analytical Writing Assessment) – חיבור שיש לכתוב בבחינה, ציון על פרק החשיבה האינטגרטיבית (Integrated Reasoning), ציון הפרק הכמותי, ציון הפרק המילולי וציון כולל.

סקאלת הציונים ב-GMAT

כיצד מקבלים את תוצאות מבחן ה-GMAT ומה הן כוללות?

מיד עם סיום הבחינה, הנבחן מקבל את הציון המילולי, הכמותי והציון הכולל. ציונים אלה מופיעים בדו"ח ציונים שאינו רשמי. דו"ח ציונים רשמי זמין לנבחן תוך כ- 20 ימים (אם בהרשמה לבחינה הנבחן בחר לקבל את הדו"ח online). הנבחן מקבל מייל עם קישור לציוני הבחינה, שם מופיעים גם הציונים על החיבור ועל פרק החשיבה האינטגרטיבית. ניתן גם לבקש לקבל את הציונים הרשמיים בדואר וגם אז הנבחן מקבל אותם לרוב תוך כ-20 ימים קלנדריים. במקביל, דו"ח הציונים נשלח גם למוסדות אליהם הנבחן ביקש לשלוח את הציונים.

אצל נבחנים אשר כבר עברו את המבחן בעבר והמבחן האחרון איננו הפעם הראשונה בה נבחנו במבחן GMAT, יופיעו בדו"ח הציונים גם ציוני המבחנים הקודמים שעברו בחמש השנים האחרונות.

כמו כן, כל הפרטים האישיים שהנבחן נדרש למסור בזמן הרישום (פרטים דמוגרפיים ופרטי תקשורת) מופיעים גם הם על גבי טופס הציון. במידה ובית הספר המיועד יהיה מעוניין בכך הדו"ח הכולל את הציון והפרטים האישיים יכול לכלול גם את תמונת הפספורט שצולמה במקום המבחן, טביעת האצבע שנלקחה ופרטים נוספים.

ישנם בתי ספר המעוניינים גם בפרטים הבאים והם יימסרו בהתאם לדרישת מוסד הלימוד בלבד: מספר טלפון, המוסד בו קיבל המועמד את תואר ה BA שלו, ציון ותאריך הגמר של לימודי התואר הראשון, ופרטים אישיים נוספים אשר נמסרו על ידי המועמד.

כיצד לקרוא את הציון?

הציון במבחן GMAT הוא ציון מספרי אחוזי (על סקאלה של 100, למשל: 95, שהם 95 מתוך 100). כמו כן מקבל המועמד מידע לגבי מיקום הציון שלו לעומת כלל הנבחנים. כלומר, כל ציון מ- 5 הציונים שמקבל הנבחן מקבל גם דרוג של הציון באחוזים, כלומר את המיקום באחוזים של כל ציון שקיבל הנבחן יחסית למספר האנשים שקיבלו ציון נמוך יותר במשך שלושת השנים האחרונות. כך למשל, ציון 35 בפרק המילולי מדורג כיום כאחוזון 74, כלומר 74% מהאוכלוסיה שנבחנה ב-3 השנים האחרונות ב-GMAT הוציאה פחות מ-35. ציון 50 בפרק הכמותי מדורג כיום כאחוזון 92, כלומר 92% מהאוכלוסיה שנבחנה ב-GMAT ב-3 השנים האחרונות הוציאה פחות מ-50.

ציונו של הנבחן בהשוואה לאחרים יכול להשתנות משנה לשנה, מכיוון שקבוצת הנבחנים בכל שנה עומדת על ממוצע ציונים אחר. מידע זה חשוב, מכיוון שהנבחנים האחרים הם אלה שמתמודדים עם הנבחן על המקומות הפנויים במוסדות הלימוד וכך הוא מקבל אומדן לגבי סיכויי הקבלה שלו לעומת האחרים. לעומת זאת הציון האישי של המועמד (בסקאלות המפורטות בטבלה למעלה) אינו משתנה.

למשל, הציון לגבי פרק החשיבה האינטגרטיבית הוא ציון חדש יחסית, שנכנס למערך ציוני המבחן רק בשנת 2012. לכן הציון של הנבחנים בקטגוריה זו המתייחס לציונם לעומת הנבחנים האחרים ישתנה כמעט בכל גל מבחנים חדש, זאת משום שבכל פעם תיכנס קבוצה חדשה של נבחנים למעגל.

כיצד לקרוא את הציון הסופי והכולל של ה-GMAT?

כאמור, הציון הסופי במבחן GMAT נע על סקאלה שבין 200 ל- 800 נקודות. שני שלישים מתוך הנבחנים נעים על הסקאלה שבין 400 ל- 600.

הציונים המילוליים והכמותיים נעים על הסקאלה שבין 0 ל- 51. בתחום הכמותי ציונים מתחת ל- 7 או מעל 50 הם נדירים ביותר. בתחום המילולי ציונים מתחת ל- 9 ומעל 44 נדירים גם כן בעולם.

מומלץ לקרוא באתר האינטרנט הרשמי של GMAT אודות שיטת ההערכה ושקלול הציון, כדי לדעת כיצד לקרוא את הציון ולהעריך את סיכויי הקבלה ללימודים.