במבחן IELTS אין ציון עובר או נכשל מכיוון שכל מוסד לימודי או מקום עבודה קובע את שקלול הציונים הנדרש כתנאי קבלה.

סקאלת הציונים הכוללת במבחן נעה בין 1-9 ומחולקת באופן הבא:

ציוןתיאורמשמעות
9expert userהנבחנ/ת מראה שליטה מוחלטת בשפה ומשתמש/ת בשפה הולמת, מדויקת ושוטפת, המדגימה הבנה מלאה.
8very good userהנבחנ/ת מראה שליטה מוחלטת בשפה, עם אי-דיוקים ואי-הבנות קטנים בלבד, ומדגימ/ה יכולת להתמודד עם טיעונים מורכבים ומפורטים.
7good userהנבחנ/ת מראה שליטה בשפה, עם כמות מסוימת של אי-דיוקים, אי-הבנות ושימוש בלתי תקין. לרוב מצליח/ה להתמודד היטב עם שפה מורכבת ולהבין טיעונים מפורטים.
6competent userהנבחנ/ת מראה שליטה מספקת בשפה למרות אי-דיוקים, אי-הבנות ושימוש בלתי תקין ומפגינ/ה יכולת להבין שפה מורכבת למדי, בעיקר במצבים מוכרים.
5modest userהנבחנ/ת מראה שליטה חלקית בשפה ומתמודד עם הבנה כללית של רוב המצבים, אם כי קיימת סבירות גבוהה לטעויות רבות. הנבחנ/ת אמור/ה להיות מסוגל/ת להתמודד עם תקשורת בסיסית בתחום העיסוק שלו או שלה.
4limited userהנבחנ/ת מראה יכולת הבנה המוגבלת אך ורק למצבים מוכרים. הנבחנ/ת מדגימ/ה בעיות הבנה והתבטאות רבות. הנבחנ/ת לא מסוגל/ת להשתמש בשפה מורכבת.
3extremely limited userהנבחנ/ת מבטא/ת ומבינ/ה רק משמעות כוללת במצבים מוכרים היטב והתקשורת שלו או שלה מקוטעת מאוד.
2intermittent userהנבחנ/ת מדגימ/ה קושי רציני בהבנה של אנגלית מדוברת וכתובה.
1non-userהנבחנ/ת לא מסוגל/ת להשתמש בשפה מלבד מילים בודדות.

הציון הכולל מתבסס על שקלול ממוצע של כל ארבעת החלקים – שמיעה, קריאה, כתיבה ודיבור – שמחושבים גם הם על-פי סקאלה של 1-9.

שתי הסקאלות כוללות גם חצאי נקודות (כלומר, נבחן יכול לקבל גם ציון של 7.5 ולא רק 7 או 8 בכל אחד מהחלקים ובציון הסופי).

הציון בחלקי השמיעה והקריאה מחושב על סמך כמות התשובות הנכונות. לדוגמה, כדי לקבל ציון 8 בחלק השמיעה צריך לענות נכון על 35 שאלות מתוך 40. לעומת זאת כדי לקבל ציון 5 מספיק לענות נכון על 16 שאלות מתוך 40.

הציון בחלקי הכתיבה והדיבור נקבע על-ידי בודקים על-פי קריטריונים מדויקים, הכוללים התייחסות לאוצר מילים, דקדוק, שימוש הולם בשפה ופיתוח רעיונות.

הציונים הם מוחלטים, כלומר הם אינם נקבעים יחסית לנבחנים אחרים או לציונים של מועדים אחרים, אלא במקרים הנדירים שבהם ברור שמועד מסוים חרג מרמת הקושי המקובלת למבחן.

הבוחנים במבחן IELTS

כל הבוחנים במבחן IELTS הם בוגרי תארים בעלי ניסיון בהוראה, אשר עברו הכשרה מקפת מיוחדת למבחן זה וממשיכים לקבל משובים והדרכות במהלך שנות עבודתם.

היכן ומתי רואים את ציון המבחן?

ציוני מבחן IELTS מתפרסמים 13 יום לאחר המבחן עצמו באתר הרשמי של IELTS.

עותק רשמי יישלח אליכם בדואר תוך 13 יום מיום הבחינה. שמרו עליו היטב מכיוון שיונפק לכם רק עותק אחד שכזה. ניתן לבקש מראש שהציון שלכם יישלח לעד 5 מוסדות שונים ללא תוספת עלות.

הציון תקף לשנתיים.