כשאנחנו באים לכתוב באנגלית, בעיקר בסיטואציות שבהן נדרשת אנגלית עסקית ברמה גבוהה, או אם אנחנו נבחנים על הכתיבה שלנו, כמו כשאנחנו ניגשים למבחן TOEFL או מבחן IELTS, חשוב שהכתיבה שלנו תהיה ברורה ומדויקת. אחד האלמנטים שעלולים למנוע מכתיבתנו להיות בהירה ולהעביר את המסרים הנכונים הוא שימוש שגוי בפסיקים.

כדי לעזור לך לשפר את הזרימה והדיוק של הכתיבה שלך ולהימנע מטעויות מביכות, חיברנו עבורך רשימה מפורטת וממצה של כללים שיסייעו לך להבין איך להשתמש בפסיק באנגלית.

שימוש שגוי בפסיקים

פסיק, כשמו כן הוא, הוא גורם מפסק, לא מאחד, ולכן אין להשתמש בו בין משפטים עצמאיים אלא אם כן הוא מתלווה למילות קישור (כמפורט בסעיף 2 של החלק הבא). שימוש שכזה בפסיק יוצר טעות הנקראת comma splice.

עוד טעות נפוצה היא שימוש בפסיק בין נושא משפט ארוך לבין פועל, כביכול כדי ליצור אתנחתה בקריאה. חשוב לזכור: לעולם לא יפריד פסיק בודד בין נושא המשפט לפועל, לא משנה מה אורכו.

 

איך להשתמש בפסיק

לעומת זאת, יש שלל מקרים אחרים שבהם צריך להשתמש בפסיק, וגם כאן נפוצות טעויות רבות.

1. יש להשתמש בפסיק להפרדת שלוש מילים, שלושה ביטויים או שלוש פסוקיות שיוצרות סדרה.

 

לדוגמה:

John wrote the script, directed the movie, and played the lead.

 

2. יש להשתמש בפסיק להפרדת פסוקיות עצמאיות המחוברות על-ידי אחת משבע מילות הקישור הבאות:

 

And, but, for, or, nor, so, yet

 

לדוגמה:

 

Diana is tall, but not as tall as her sister.

 

3. יש להשתמש בפסיק אחרי פסוקיות הקדמה, ביטויים או מילים המופיעים לפני הפסוקית העיקרית.

 

לדוגמה:

 

Before they finally got married, Jeremy and Linda had been dating for five years.

 

4. יש להשתמש בצמד פסיקים באמצע משפט כדי לבודד פסוקיות, ביטויים ומילים שאינם חיוניים להעברת המשמעות של המשפט. אם הם יישמטו, המשפט עדיין יהיה הגיוני וישמור על המשמעות הבסיסית שלו.

 

לדוגמה:

 

My brother, who lives in Australia, is currently visiting me.

 

5. יש להשתמש בפסיקים כדי להפריד בין שני שמות תואר או יותר המתארים את אותו שם עצם היכן שניתן להשתמש גם בו”ו החיבור.

 

לדוגמה:

 

Shelley is a smart, successful woman.

 

6. יש להשתמש בפסיקים כדי לבודד את כל שמות המקומות, פריטים בתאריכים מלאים, כתובות ותארים בשמות.

 

לדוגמה:

 

I studied at Chapel Hill, North Carolina, for one semester.

They got married on May 24, 2019, in Yorkshire, England.

Our next speaker will be Janet Weisberg, M.Ed..

 

 

7. יש להשתמש בפסיקים כדי להפריד ציטוט ישיר משאר המשפט.

 

לדוגמה:

She said, “I don’t want to do it.”

“So don’t,” he answered.

 

8. יש להשתמש בפסיקים במקומות שבהם הם עשויים למנוע בלבול או פירוש מוטעה.

 

לדוגמה:

 

According to George, Michael was at fault.

 

9. יש להשתמש בפסיקים לפני ואחרי שם או תואר של אדם שנעשית פנייה ישירה אליו.

 

לדוגמה:

 

Do you, John Edgar Smith, take this woman to be your lawful wedded wife?

Yes, Reverend, I do.

 

 

10. יש להשתמש בפסיק כדי להפריד בין אמירה לשאלה.

 

לדוגמה:

 

This is great, isn’t it?

 

11. יש להשתמש בפסיק כדי להפריד בין חלקים מנוגדים במשפט.

 

לדוגמה:

 

Paris is the capital of France, not England.

 

12. יש להשתמש בפסיק כשמתחילים משפט במילות הקדמה כגון well, now, yes, look, listen וכדומה.

 

לדוגמה:

 

See, this isn’t working.

 

13. יש להשתמש בפסיקים סביב מילים כגון however, though, therefore ועוד כשהן “מפריעות” לשטף המשפט.

 

לדוגמה:

 

I wasn’t sure, though, whether I was expected to make an appearance.

I did, however, want to participate in that meeting.

 

כמו כן, כדאי לדעת שבעולם דובר האנגלית קיים ויכוח סוער בנוגע לשימוש במה שנקרא The Oxford Comma, פסיק המופיע לפני פריט אחרון ברשימה המתחיל במילה and. יש התומכים בשימוש בו ויש המתנגדים אליו ולשני הצדדים יש טיעונים משכנעים. שימוש או אי-שימוש בפסיק מסוג זה אינו טעות אבל חשוב להקפיד להיות עקביים ולא לדלג בין האפשרויות.