מבחן אמי”ר בתנאים מותאמים יכול להתקיים עד שלושה שבועות מהמועד שבו מתקיים מבחן אמי”ר רגיל.

חשוב לדעת: לא ניתן לבחור את יום הבחינה!

את הבקשה וכל הטפסים הדרושים לקבלת מבחן אמי”ר בתנאים מותאמים מומלץ להגיש לפחות 4 חודשים לפני המועד הרצוי.

קריטריונים המזכים בתנאי בחינה מותאמים:

 • מגבלות רפואיות
 • מגבלה פיזית
 • מגבלה פסיכיאטרית
 • לקות למידה
 • הפרעות קשב וריכוז

קריטריונים שאינם מזכים בתנאי בחינה מותאמים:

 • חרדת בחינות
 • שגיאות כתיב או קשיי הבעה

הקלות שיכולות להינתן במבחן אמי”ר:

 • תוספת זמן לכלל הבחינה או לחלקים ספציפיים באמי”ר
 • מתן הפסקות בין שלושת חלקי הבחינה
 • הקראת הבחינה
 • הגדלת הפונטים בטופס הבחינה ובטופס התשובות
 • אישור למבחן אמיר”ם (בחינה עם זמנים הרבה יותר נדיבים) במקום מבחן אמי”ר
 • התאמת תנאי הבחינה למגבלות הרפואיות של הנבחן

הקלות שאינן ניתנות במבחן אמי”ר:

 • שימוש במילון
 • פטור מחלקים כלשהם בבחינה
 • ייתכן שלא יאושרו התאמות בבחינת אמי”ר אף שהן אושרו בבחינות הבגרות ועל אף המלצות המאבחנים

תהליך הטיפול בבקשה לבחינה בתנאים מותאמים:

 • יש לשלוח יחד את כל המסמכים הנדרשים (כולל טופס ההרשמה) אל מרכז הזימונים במרכז הארצי לבחינות ולהערכה לפני התאריך האחרון.
 • חשוב לוודא שטופס ההרשמה הגיע למרכז הזימונים ושהמסמכים שצורפו אליו הועברו לטיפול היחידה בבמו”ת האחראית לאישור/דחיית הבקשה.
 • יש לוודא כי הגיע אישור ממרכז הזימונים על ההרשמה לבחינה וכי צוות במו”ת מטפל בפנייה.
 • יש לוודא כי הגיע אישור מהיחידה לבחינות מותאמות על קבלת המסמכים ששלחתם לדיון בבקשתכם.
 • ההחלטה אם הבקשה לבחינה בתנאים מותאמים מאושרת מתקבלת בתוך 25 ימים.
 • יחידת במו”ת שולחת לנבחן מכתב המפרט את החלטת הצוות המקצועי.
 • ניתן להגיש ערעור או בקשה לדיון חוזר כל עוד נותר די זמן עד תום מועד ההרשמה.

שינוי מקום או מועד של מבחן אמי”ר בתנאים מותאמים

 • ניתן לשנות את מיקום הבחינה עד שבוע אחרי השיבוץ, על בסיס מקום פנוי
 • ניתן לשנות את מועד הבחינה ללא תוספת תשלום כל עוד לא הסתיימה ההרשמה
 • לאחר סיום ההרשמה, שינוי מועד יוכל להתבצע רק שבוע לאחר הבחינה ויהיה כרוך בדמי טיפול.
 • שינוי מועד הבחינה כרוך בהגשת בקשה לקבלת תנאים מותאמים במועד החדש.
 • ניתן לבטל את הבחינה ולקבל החזר של עלות הבחינה, בניכוי דמי טיפול בהתאם לתאריך שבו התבצע הביטול.

* למידע מעודכן ורשמי, היכנסו לאתר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

מבחן IELTS
סטודנטית מתכוננת לאמיר"ם