• מבחן אמי"ר בתנאים מותאמים יכול להתקיים במועד המפורסם בטופס ההרשמה לבחינה או מספר שבועות לפני/אחרי המועד, בהתאם לשיקול דעתו של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
 • לא ניתן לבחור את יום הבחינה!
 • מומלץ להגיש בקשה לבחינה בתנאים מותאמים לפחות 4 חודשים לפני המועד הרצוי.
 • תהליך טיפול בבקשה לבחינה בתנאים מותאמים:

  1. יש לשלוח את כל המסמכים הנדרשים יחד (כולל טופס ההרשמה) אל מרכז הזימונים במרכז הארצי לבחינות ולהערכה לפני התאריך האחרון.
  2. חשוב לוודא כי טופס ההרשמה הגיע למרכז הזימונים, ושהמסמכים שצורפו אליו הועברו לטיפול הגורמים האחרים לאישור/דחיית הבקשה (יחידת במו"ת).
  3. יש לוודא כי הגיע אישור ממרכז הזימונים על ההרשמה לבחינה וכי צוות במו"ת מטפל בפנייה.
  4. יש לוודא כי הגיע אישור מהיחידה לבחינות מותאמות על קבלת המסמכים ששלחתם לדיון בבקשתכם.
  5. ההחלטה אם הבקשה לבחינה בתנאים מותאמים מאושרת מתקבלת בתוך 25 ימים.
  6. יחידת במו"ת שולחת לנבחן מכתב המפרט את החלטת הצוות המקצועי.

  הקלות שיכולות להינתן במבחן אמי"ר:

  • תוספת זמן לכלל הבחינה או לחלקים ספציפיים באמי"ר
  • מתן הפסקות בין שלושת חלקי הבחינה
  • הקראת הבחינה
  • הגדלת הפונטים בטופס הבחינה ובטופס התשובות
  • אישור למבחן אמיר"ם (בחינה עם זמנים הרבה יותר נדיבים) במקום מבחן אמי"ר
  • התאמת תנאי הבחינה למגבלות הרפואיות של הנבחן

  הקלות שאינן ניתנות במבחן אמי"ר:

  • שימוש במילון
  • פטור מחלקים כלשהם בבחינה
  • ייתכן שלא יאושרו התאמות בבחינת אמי"ר אף שהן אושרו בבחינות הבגרות ועל אף המלצות המאבחנים

  תנאי בחינה מותאמים אינם ניתנים בשל:

  • חרדת בחינות
  • שגיאות כתיב או קשיי הבעה

  * למידע מעודכן ורשמי, היכנסו לאתר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

מבחן IELTS