מהו מבחן אמי"ר?

מבחן אמי"ר (ראשי התיבות של "אנגלית מיון לרמות") הוא בחינת ידע באנגלית,שעל סמך הציון בה משובצים מועמדים ללימודים לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות לקורסי החובה באנגלית.

הבחינה מורכבת משלושה פרקים שהזמן המוקצב לכל אחד מהם הוא 20 דקות. משך הבחינה כולה הוא שעה. כל השאלות בבחינה הן שאלות אמריקאיות שבהן על הנבחן לבחור תשובה אחת מתוך ארבע.

על מנת לפתור 22 שאלות ב-20 דקות – זמן ממוצע של 55 שניות לשאלה – יש להכיר את הבחינה ואת סוגי השאלות המרכיבים אותה על בוריים, ולעבוד ביעילות מרבית. חשוב להכיר שיטות עבודה המותאמות לבחינה, שפותחו על ידי אנשי מקצוע המכירים את הבחינה לאורך זמן וחקרו אותה באופן מעמיק. רמת אנגלית סבירה או אפילו גבוהה לכשעצמה אינה מספיקה, במיוחד למי ששואף לציון גבוה על מנת לקבל פטור מלימודי אנגלית בתואר הראשון.

קורס אמי"ר ב-TopPrep מרכז את כל הידע והתרגול הנדרשים על מנת לעבור את מבחן אמיר בציון המרבי 

מבחן אמיר מורכב משלושה פרקים. כל פרק כולל 22 שאלות משלושה סוגים:

8 שאלות בפרק -שאלות השלמת משפטים (Sentence Completion)

שאלות אלה מורכבות ממשפט בודד ובו חסרה מילה (לעיתים שתיים). התשובה הנכונה כוללת את המילה החסרה. השאלות מסודרות ברמת קושי עולה. המפתח לפתרון שאלות אלה הוא בעיקר אוצר מילים רחב, אך אסטרטגיה, הבנה מתוך הקשר, שימוש באלימינציה, הבחנה בין עיקר וטפל ושיטת עבודה מושכלת חשובים אף הם, ובמקרים רבים יכולים לפצות על אוצר מילים מוגבל.

4 שאלות בפרק -שאלות ניסוח מחדש (Restatement)

שאלות אלה מורכבות ממשפט בודד ומארבעה ניסוחים שונים שלו. התשובה הנכונה היא זו שמשמרת את משמעות המשפט המקורי. השאלות מסודרות ברמת קושי עולה. שאלות אלה בודקות לוגיקה והבנת מבני משפט אשר ייחודיים לשפה האנגלית ולאו דווקא תואמים למבנה המשפט בעברית. כדי להתמודד עם שאלות אלה ביעילות יש להכיר את המבנים הבולטים המופיעים בהן ולדעת לזהותם במהירות. כמו כן, יש להכיר את השכתובים הנפוצים ואת הסיבות העיקריות לפסילת תשובות.

10 שאלות בפרק -הבנת הנקרא (Reading Comprehension)

בכל פרק אמי"ר מופיעים שני קטעי קריאה באורך של 180-400 מילים. נושאי הקטעים מגוונים וכוללים תופעות טבע, כגון רעידות אדמה, ביוגרפיות של מדענים ואמנים, מחלות והפרעות שונות ועוד. לאחר כל קטע מופיעות חמש שאלות הבודקות את הבנתו. השאלות מסודרות לפי סדר הופעת התשובות בקטע. חלק מהשאלות כלליות ועוסקות בקטע כולו או באחת הפסקאות המרכיבות אותו, ויתרן ספציפיות ועוסקות בהבנת משפט בודד או אפילו מילה בודדת המופיעה בקטע.

למי מיועד מבחן אמי"ר?

לצורך קביעת רמת האנגלית של כלל הסטודנטים לתואר ראשון בישראל, באונברסיטאות ובמכללות, חייב כל סטודנט להיבחן במבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם או במבחן הפסיכומטרי המכיל בתוכו גם פרקי אנגלית.

על סמך הציון, מוסד הלימודים קובע כמה קורסי אנגלית הסטודנט צריך ללמד.

אם הסטודנט הצליח להשיג ציון גבוהה מספיק לפטור באנגלית, הוא אינו נדרש לקחת קורסי אנגלית כלל וכלל.

בנוסף, יכול סטודנט/מועמד המעוניין לשפר את ציון האנגלית שקיבל בפסיכומטרי על מנת:

– להגיע לציון סף לקבלה ללימודים אקדמיים.

– לצמצם את משך לימודי האנגלית באקדמיה או לקבל פטור מלא מהם.

הציונים במבחן אמי"ר

הציונים במבחן אמי"ר נקבעים על סמך סך מספר התשובות הנכונות בנבחן (לא מורידים ציון על תשובה שגוייה או חסרה).

סקאלת הציונים בבחינה הוא 150-250 (בשונה מחלק האנגלית בפסיכומטרי מהאמיר"ם שהסקאלה שלהם נעה בין 50 ל-150). ציון 234 ומעלה בבחינה מעניק פטור מלימודי אנגלית בתואר. מרבית מוסדות הלימוד דורשים ציון של 185 לפחות על מנת להתקבל ללימודים.

תוקף הציון המתקבל במבחן אמיר הוא לרוב 5 שנים.

טבלת חלוקה לרמות באנגלית

* יש לשים לב כי קיים שוני בדרישות ממוסד אקדמי אחד למשנהו.

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה שולח לנבחן את תוצאות מבחן אמי"ר עד 45 ימים לאחר מבחן אמיר.לא ניתן להקדים את קבלת הציון מכיוון שהציון באמי"ר מתבצע יחסית לשאר הנבחנים ולכן הוא מחושב רק לאחר שקלול כלל התוצאות של כלל הנבחנים.

התוצאות מתקבלות בדואר לכתובת שמלאתם בהרשמה או במייל (במידה והסכמתם לכך) וניתן לצפות בציון גם באתר של המרכז הארצי .

על מנת לצפות בציון באתר של המרכז הארצי, חייבים לשמור את מספר האסמכתה שקיבלתם ומופיע בראש הספח "קבלה לנבחן", בטופס הזימון לבחינה ובאישור לנבחן הניתן בסוף הבחינה.במידה ולא קיבלתם את התוצאות לדואר, ניתן לפנות למרכז ולבקש (בתשלום) מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה שישלחו את התוצאות בשנית.

הפניה למרכז הארצי לבחינות ולהערכה מתבצעת באחת הדרכים הבאות:

– מדור הציונים 02-6759555

– הורדת טופס מהאתר ושליחתו במייל או בפקס למרכז הארצי לבחינות והערכה:

– פנייה באמצעות המייל: score@nite.org.il

– פקס: 02-6754765

לא ניתן לקבל את התוצאה לפני נבחנים אחרים, מכיוון תוצאת המבחן מחושבת יחסית לשאר הנבחנים – זאת אומרת שרק אחרי שקלול כל טפסי הבחינה של מי שניגש, מחלקים את הציונים.

בנוסף, הציון יועבר לשש האוניברסיטאות בתוך פרק זמן דומה. אם ברצונכם לשלוח את הציונים למוסד לימודים נוסף (כגון האוניברסיטה הפתוחה או מכללות אקדמיות), יש לבקש זאת מראש בטופסי ההרשמה.

מועדי מבחן אמי"ר

מבחן אמי"ר מתקיים חמש פעמים בשנה ואין הגבלה על מספר הפעמים שנבחן יכול להיבחן בהן. כמו כן, אין תקופת צינון בין מועדים, ולפיכך נבחנים יכולים להיבחן בשני מועדים סמוכים.

מידע נוסף על מבחן אמי"ר ובחינות דוגמה להתנסות ניתן למצוא באתר הרשמי שלהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה:

סטודנטית לומדת למבחן אמיר
לומדים יחד למבחן אמיר
מבחן מיון לרמות באנגלית
לומדת למבחן אמיר
חוברות הכנה למבחן אמיר
למידה קבוצתית למבחן אמיר
סטודנט ניגש לבחינת אמיר