הסבר

מגדירים הם מילים המופיעות לפני שם עצם לשם הגדרה מספרית (יחיד או רבים) או לשם זיהוי שם העצם ככללי או ספציפי (כל אחד מתוך קבוצה או אחד מסוים).

למשל:

                                             some, this, four, five…, a, the, an, a few, several, this, these, much, a little, the amount of…

מגדירים ספציפיים משמשים לזיהוי שם עצם ספציפי שברור בדיוק למי הוא מתייחס.

למשל:

the, this, that, these, those…

דוגמאות לשימוש:

There are flowers in the garden.These flowers are yellow.
The man who is wearing a gray coat seems very nervous.

מידע נוסף ותרגולים על המגדיר the

מידע נוסף ותרגולים על המגדירים this, that, these, those

מגדירים כלליים משמשים לזיהוי שם עצם מבלי לציין מי או מה הוא בדיוק.

למשל:

a, an, both, each, many, much, a few, most, little, a little, several…

דוגמאות לשימוש:

Several companies’ representatives arrived at the meeting.
A person is not likely to enjoy losing.

מידע נוסף ותרגולים על המגדיר a

מידע נוסף ותרגולים על המגדירים many, much, a few, little, a little, several

תרגול דקדוק באנגלית