אז אתם עומדים ללכת לפגישת העסקים הראשונה שלכם באנגלית. אתם בטוחים בידע העסקי שלכם בעברית ואין לכם בעיה לתקשר באנגלית יומיומית… אבל אתם קצת מודאגים מהשאלה אם שיחה ברמה גבוהה כזאת תהיה ברורה לכם.

למה לדאוג? הנה רשימה של מונחים בסיסיים באנגלית עסקית. קראו אותם ודאגו לזכור אותם היטב.

 1. Accounts Payable – חשבונות זכאים

חובות עסקיים פתוחים שצריכים להיות משולמים לאחרים

 1. Accounts Receivable –חשבונות חייבים

חובות פתוחים שצריכים להיות משולמים לאחרים

 1. Assets – נכסים

הערך הכולל של כל מה שנמצא ברשות החברה ומשמש אותה לביצוע עסקיה

 1. Cash Flow Statement – דוח תזרים מזומנים

תמונת מצב של כל התשלומים והתקבולים בעסק

 1. Contract – חוזה

הסכם רשמי שבו נעשית התחייבות לספק עבודה תמורת תשלום

 1. Depreciation – פחת

ירידה בערכו של נכס עם הזמן

 1. Delivery – הספקה

המועד שבו יסופק המוצר המוגמר ללקוח

 1. Expense – הוצאה

הוצאות כספיות על חומרים, ציוד או כל השקעה אחרת

 1. Fixed Cost –עלות קבועה

עלות חד-פעמית שאינה מושפעת משינויים במחזור הכספים של העסק

 1. Gross Profit – רווח גולמי

אחוז ההכנסות של העסק לפני חישוב ההוצאות

 1. Industry – ענף

קטגוריה של עסקים דומים

 1. Liabilities – התחייבויות

הערך של מה שעסק חייב למישהו אחר

 1. Net Income / Profit – הכנסה נטו / רווח

פדיון פחות הוצאות

 1. Net Worth – שווי נקי

הערך הכולל של עסק

 1. Payback Period – תקופת החזר

כמות הזמן הנדרשת כדי להחזיר את ההשקעה הראשונית בעסק

 1. Profit Margin – שולי רווח

רווח חלקי הכנסה כפי שהוא מתבטא באחוזים

 1. Revenue – פדיון

סך ההכנסות לפני שמפחיתים מהם את ההוצאות

 1. Sales Prospect –לקוח פוטנציאלי
 2. Target Market – שוק מטרה

קבוצת לקוחות מסוימת שאליה חברה מכוונת מוצרים ושירותים

 1. Variable Cost – עלות משתנה

הוצאות המשתנות בהתאם לפעילות של העסק

חשוב לזכור שהרבה ביטויים עסקיים נמצאים בשימוש נפוץ בכל העסקים, לא משנה באיזה תחום הם עוסקים, מה גודלם או אם מדובר בעסקים פרטיים או ציבוריים. אם תשלטו היטב באוצר המילים הבסיסי תוכלו להתמקד בדברים החשובים יותר שעומדים על הפרק. מונחים כאלה ואחרים ניתן ללמוד ולתרגל בקורס אנגלית עסקית באופן קבוצתי או פרטי כדי לרכוש בטחון בפגישות כאלה ולוודא שאתם שולטים בטרמינולוגיה העסקית.

בהצלחה בפגישה!

רק אנשי עסקים מלמדים אתכם
לומדים אנגלית עסקית מאנשי ענסקים