בכל שנה המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מפרסם את מועדי מבחן אמי"ר לשנה הקרובה. בטבלה הבאה ריכזנו לכם את מועדי בחינות אמי"ר ומבחני אמיר"ם (באוניברסיטה הפתוחה בלבד) לשנה הקרובה. שימו לב לתאריך האחרון להרשמה לבחינה.

מחיר בחינת מיון לרמות באנגלית – אמי"ר

  • עלות הבחינה 270 ש"ח
  • עלות הרשמה מאוחרת 405 ש"ח
  • עלות הרשמה ביום הבחינה 675 ש"ח
  • עלות שינוי מועד הבחינה 49 ש"ח

 * לקובץ מחירים מלא של מרכז ארצי לבחינות ולהערכה לחץ כאן

מועד/י הבחינהסוג בחינהמועד סיום הרשמה
15 +17 לדצמבר 2017מבחן אמי"ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי)1 לנובמבר 2017
28 + 29 למרץ 2018מבחן אמי"ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי)12 לפברואר 2018
5 ליולי 2018מבחן אמי"ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי)22 למאי 2018

* שימו לב למועד תאריך סיום ההרשמה לבחינה!

** מועדים ומיקומים נוספים של מבחן אמיר"ם באוניברסיטה הפתוחה

מיקומי בחינת מיון לרמות באנגלית – אמי"ר

מבחן אמי"ר מתקיים בכל אחד מתאריכי הבחינה בכל אזור בארץ:

אזור הצפון:

  • אוניברסיטת חיפה
  • הטכניון

אזור המרכז וירושלים:

  • אוניברסיטת תל אביב
  • אוניברסיטת בר אילן
  • אוניברסיטה העברית: בגבעת רם ובהר הצופים

אזור הדרום:

  • אוניברסיטת בן גוריון בנגב

למידע נוסף ניתן לפנות למדור לפניות הציבור, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 26015, ירושלים, 9126001,  טל' 02-6759555, פקס' 02-6759543.או באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה, דוא"ל: public@nite.org.il