בכל שנה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מפרסם את מועדי מבחן אמי"ר לתקופה הקרובה. לנוחיותכם, ריכזנו עבורים בטבלה הבאה את מועדי מבחן אמי"ר ואת מועדי מבחני אמיר"ם באוניברסיטה הפתוחה לשנה הקרובה. חשוב מאוד לשים לב לתאריך האחרון להרשמה לבחינה.

מחיר בחינת מיון לרמות באנגלית – אמי"ר

  • עלות הבחינה – 270 ש"ח
  • הרשמה מאוחרת – 405 ש"ח
  • הרשמה ביום הבחינה – 675 ש"ח
  • שינוי מועד הבחינה – 49 ש"ח

 פרטים נוספים ניתן למצוא בקובץ המחירים המלא של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

מועד/י הבחינהסוג בחינהמועד סיום הרשמה
2 ביולי 2020מבחן אמי"ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי)13 במאי 2020
2, 3 בספטמבר 2020מבחן אמי"ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי)7 ביולי 2020
11, 13 בדצמבר 2020מבחן אמי"ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי)20 באוקטובר 2020
24-25 במרץ 2021מבחן אמי"ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי)2 בפברואר 2021
1 ביולי 2021מבחן אמי"ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי)11 במאי 2021
1-2 בספטמבר 2021מבחן אמי"ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי)6 ביולי 2021
3,5 בדצמבר 2021מבחן אמי"ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי)11 באוקטובר 2021

* שימו לב למועד תאריך סיום ההרשמה לבחינה!

** מועדים ומיקומים נוספים של מבחן אמיר"ם באוניברסיטה הפתוחה

מיקומי מבחן אמי"ר

כל מועדי המבחנים מתקיימים בדרום, במרכז, בירושלים ובצפון.

במועדי האביב והסתיו מתקיים מבחן גם באילת.

במועד הקיץ מתקיים מבחן גם באצבע הגליל

אזור הצפון:

  • אוניברסיטת חיפה
  • הטכניון

אזור המרכז וירושלים:

  • אוניברסיטת תל אביב
  • אוניברסיטת בר אילן
  • אוניברסיטה העברית: בגבעת רם ובהר הצופים

אזור הדרום:

  • אוניברסיטת בן גוריון בנגב

למידע נוסף ניתן לפנות למדור לפניות הציבור, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 26015, ירושלים, 9126001,  טל' 02-6759555, פקס' 02-6759543.או באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה, דוא"ל: public@nite.org.il

תלמידים מספרים
למאמרים על מבחני אמי"ר ואמיר"ם