בכל שנה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מפרסם את מועדי מבחן אמי”ר לתקופה הקרובה. לנוחיותך, ריכזנו עבורך בטבלה הבאה את מועדי מבחן אמי”ר ואת מועדי מבחני אמיר”ם באוניברסיטה הפתוחה לשנה הקרובה. חשוב מאוד לשים לב לתאריך האחרון להרשמה לבחינה.

מחיר בחינת מיון לרמות באנגלית – אמי”ר

  • עלות הבחינה – 270 ש”ח
  • הרשמה מאוחרת – 405 ש”ח
  • הרשמה ביום הבחינה – 675 ש”ח
  • שינוי מועד הבחינה – 49 ש”ח

 פרטים נוספים ניתן למצוא בקובץ המחירים המלא של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

מועד/י הבחינה סוג בחינה מועד סיום הרשמה מועד משוער להגעת הציונים
7 ביולי 2022 מבחן אמי”ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי) 17 במאי 2022 17 באוגוסט 2022
5-6 בספטמבר 2022 מבחן אמי”ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי) 12 ביולי 2022 15 באוקטובר 2022
23, 25 בדצמבר 2022 מבחן אמי”ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי) 1 בנובמבר 2022 2 בפברואר 2023
2-3 באפריל 2022 מבחן אמי”ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי) 5 בפברואר 2022

* שימו לב למועד תאריך סיום ההרשמה לבחינה!

** מועדים ומיקומים נוספים של מבחן אמיר”ם באוניברסיטה הפתוחה

מיקומי מבחן אמי”ר

רוב מועדי המבחנים מתקיימים בדרום, במרכז, בירושלים ובצפון.

 במועדים מסוימים מתקיימים מבחנים גם באילת ובאצבע הגליל.

אזור הצפון:

  • אוניברסיטת חיפה
  • הטכניון

אזור המרכז וירושלים:

  • אוניברסיטת תל אביב
  • אוניברסיטת בר אילן
  • אוניברסיטה העברית: בגבעת רם ובהר הצופים

אזור הדרום:

  • אוניברסיטת בן גוריון בנגב

למידע נוסף ניתן לפנות למדור לפניות הציבור, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת”ד 26015, ירושלים, 9126001,  טל’ 02-6759555, פקס’ 02-6759543.או באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה, דוא”ל: public@nite.org.il

תלמידים מספרים
למאמרים על מבחני אמי”ר ואמיר”ם