בכל שנה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מפרסם את מועדי מבחן אמי”ר לתקופה הקרובה. לנוחיותכם, ריכזנו עבורים בטבלה הבאה את מועדי מבחן אמי”ר ואת מועדי מבחני אמיר”ם באוניברסיטה הפתוחה לשנה הקרובה. חשוב מאוד לשים לב לתאריך האחרון להרשמה לבחינה.

מחיר בחינת מיון לרמות באנגלית – אמי”ר

  • עלות הבחינה – 270 ש”ח
  • הרשמה מאוחרת – 405 ש”ח
  • הרשמה ביום הבחינה – 675 ש”ח
  • שינוי מועד הבחינה – 49 ש”ח

 פרטים נוספים ניתן למצוא בקובץ המחירים המלא של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

מועד/י הבחינה סוג בחינה מועד סיום הרשמה
3,5 בדצמבר 2021 מבחן אמי”ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי) 11 באוקטובר 2021
13-14 באפריל 2022 מבחן אמי”ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי) 15 בפברואר 2022
7 ביולי 2022 מבחן אמי”ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי) 17 במאי 2022
5-6 בספטמבר 2022 מבחן אמי”ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי) 12 ביולי 2022
23, 25 בדצמבר 2022 מבחן אמי”ר (גם בתנאים מותאמים בתאריך הבחינה או כמה שבועות לפני/אחרי) 1 בנובמבר 2022

* שימו לב למועד תאריך סיום ההרשמה לבחינה!

** מועדים ומיקומים נוספים של מבחן אמיר”ם באוניברסיטה הפתוחה

מיקומי מבחן אמי”ר

רוב מועדי המבחנים מתקיימים בדרום, במרכז, בירושלים ובצפון.

 במועדים מסוימים מתקיימים מבחנים גם באילת ובאצבע הגליל.

אזור הצפון:

  • אוניברסיטת חיפה
  • הטכניון

אזור המרכז וירושלים:

  • אוניברסיטת תל אביב
  • אוניברסיטת בר אילן
  • אוניברסיטה העברית: בגבעת רם ובהר הצופים

אזור הדרום:

  • אוניברסיטת בן גוריון בנגב

למידע נוסף ניתן לפנות למדור לפניות הציבור, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת”ד 26015, ירושלים, 9126001,  טל’ 02-6759555, פקס’ 02-6759543.או באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה, דוא”ל: public@nite.org.il

תלמידים מספרים
למאמרים על מבחני אמי”ר ואמיר”ם