מבחן GMAT   – ראשי תיבות של Graduate Management Admission Test  – הוא מבחן מיון ללימודי תואר שני במנהל עסקים. רוב מוסדות הלימוד בארץ ובחו”ל דורשים עמידה במבחן כתנאי קבלה ללימודי תואר שני במנהל עסקים. המבחן מועבר בשפה האנגלית ונכתב על ידי חברה אמריקאית בשם ACT.

משך המבחן הוא 3 שעות ו-46 דקות, והוא מורכב מארבעה פרקים: פרק הכתיבה (חצי שעה), פרק החשיבה המשולבת (Integrated Reasoning) שגם אורך 30 דקות, פרק כמותי (שעה ורבע) ופרק מילולי (שעה ורבע). לפני הפרק הכמותי ואחריו ישנה הפסקה בת 8 דקות.

ה GMAT- מועבר במשרדי חברת  Pearson VUE ברמת גן. ניתן להיבחן עד חמש פעמים בשנה, ולא ניתן להיבחן פעמיים באותו חודש קלנדרי (קרי, נבחן אשר נבחן בחודש יולי ורוצה להיבחן שוב יוכל להיבחן שוב רק באוגוסט). מחיר הבחינה הוא $250. ציון ה- GMAT תקף ל-5 שנים.

מאפיינים ייחודיים של מבחן ה-GMAT

ראשית, מבחן ה-GMAT ממוחשב בכל חלקיו. שנית, המבחן היא מבחן רב ברירה (למעט פרק החיבורים). על הנבחן לבחור תשובה אחת מבין חמש תשובות אפשריות לכל שאלה. לבסוף, המבחן הוא אדפטיבי, כלומר רמת הקושי של השאלות משתנה מנבחן לנבחן ומושפעת מביצועי הנבחן. כך, נבחן ששגה בשאלה יקבל שאלה ברמה נמוכה יותר, בעוד שנבחן שענה נכון על שאלה יקבל שאלה ברמה גבוהה יותר. ציון הנבחן מושפע לא רק ממספר התשובות שפתר נכון אלא גם מרמת השאלות שפתר נכון. ייתכן מצב בו שני נבחנים ענו נכון על אותו מספר שאלות ויקבלו ציון שונה מאחר שרמת השאלות שפתרו נכון שונה.

מידע נוסף על בחינת ה-GMAT ניתן למצוא באתר הרשמי של ה-GMAC

כדי לעמוד באתגרי המבחן, מומלץ לעשות קורס GMAT בו נלמד הידע המתמטי והדקדוקי שהבחינה דורשת ושיטות עבודה לפתרון השאלות השונות ולהתמודדות עם לחץ הזמן של הבחינה.