פרק ה- IR (Integrated Reasoning) הינו פרק נפרד ב- GMAT מהפרקים הכמותי והמילולי. פרק זה מכיל 12 שאלות שמוקצבות להן 30 דקות. כלומר, כל נבחן מקבל בממוצע 2.5 דקות לשאלה. חלק מהשאלות מורכב מסט של שאלות קצרות, כך שבסה"כ מדובר בפרק עם מגבלת זמן משמעותית.

פרק זה ב- GMAT אינו אדפטיבי, בשונה מהפרקים הכמותי והמילולי, והוא בא לבחון את היכולת להסיק מסקנות מנתונים בטבלאות, בגרפים ולעיתים אף בטקסט הקשור אליהם.
סוגי השאלות בפרק זה נחלקים לארבע:

  • Table Analysis – נתונה טבלה עם נתונים כלשהם ועל פי הנתונים שבטבלה צריך להחליט לגבי 44 הצהרות האם הן נכונות או לא, או שנתונה הצהרה כלשהי ועלינו להחליט האם תוכן ההצהרה נתמך או לא נתמך על ידי המידע שבטבלה. המפתח להבנת הטבלה בשאלות אלה הוא הטקסט הנלווה לה שמסביר בצורה ברורה איך צריך להסתכל על הטבלה.
  • Graphics Interpretation – נתון גרף, ועל פי נתוני הגרף עלינו להשלים משפט כלשהו שבו חסרים כמה חלקים (בדרך כלל 33 חלקים). בשאלות אלה עלינו לעצור ולחשוב איזה סוג של נתון או איזה שילוב של נתונים נדרש למענה על השאלה.
  • Two-part analysis – בחלק זה נתונה שאלה המכילה שני נעלמים, בסגנון דומה מאוד ל-Problem Solvingg , ועל פי נתוני השאלה צריך להחליט לגבי ערכם של שני הנעלמים שבשאלה. בשאלות אלה לכל נעלם יש 6 אפשרויות מספריות שונות! ישנו סוג נוסף של שאלות בפרק זה הדומה ביסודו ל- Critical Reasoning שבחלק המילולי ובו נתונה הצהרה כלשהי וצריך להחליט על טענה המחזקת ועל אחת המחלישה את ההצהרה.
  • Multi-Source Reasoning – בחלק זה אנו נדרשים לענות על שאלות תוך שימוש בנתונים משולבים: גרף, טבלה, טקסט. השאלות יכולות להגיע בצורת שאלה "אמריקאית" או בצורת שאלה שבה נתונה הצהרה כלשהי וצריך להחליט לגביה האם היא נתמכת או לא ע"י שילוב כל הנתונים.

הבסיס התיאורטי לפרק זה מסתמך בעיקר על החומר הנבחן בחלק הכמותי של ה-GMAT וגם מעט מהחלק המילולי. לאחר שצוברים את הבסיס התיאורטי המאפשר לנו לפתור את השאלות, כעת צריך להתמודד בהצלחה עם מגבלת הזמן ונוסח השאלות. כל זאת ניתן ללמוד באמצעות הכנה מוקדמת בה תוטמענה שיטות הפעולה ובה ייחשף מגוון נוסחי השאלות בפרק זה.