בנוסף לשאלות תיקון משפטים (Sentence Correction) והבנת הנקרא (Reading Comprehension) בפרק המילולי ב-GMAT, על הנבחנים לענות על 10-12 שאלות היגיון, מסוג Critical Reasoning (חשיבה ביקורתית). שאלות אלה דומות בטבען לשאלות היגיון שיש במבחן הפסיכומטרי (שאלות מחזק ומחליש) אך לרוב הן קצת יותר קשות.

שאלות אלו מאתגרות לא פחות מהשאלות האחרות בפרק המילולי כי על מנת להצליח לפתור אותן היטב יש גם לשלוט באוצר מילים מכובד באנגלית, גם להיות בעל יכולות לוגיות טובות וגם להתמודד עם לחץ זמן שמצריך קריאה מהירה וחשיבה מהירה, מאחר והזמן המומלץ לשאלה כזאת הוא כ-2 דקות.

בשאלות אלה נתון לנבחן טיעון לוגי (באורך 1-5 משפטים) שיכול להיות לקוח מתחומים שונים (זאולוגיה, רפואה, מנהל עסקים, אנטרופולגיה, אומנות ועוד). לא נדרש ידע קודם בתחומים אלו. כלומר הן אמורות להיות נגישות לכל נבחן. הטיעון הלוגי מורכב מנתונים, שמהווים מידע שאין עליו עוררין וממסקנה, אותה יש להחליש, לחזק, להבין כיצד ניתן לבדוק את נכונותה וכדומה.

שאלות ה-Critical Reasoning בודקות בעיקר יכולות לוגיות כגון יכולת להסיק מסקנות, יכולת להיות מודעים להנחות סמויות שיש בטיעונים, יכולת לבקר טיעון לוגי, לזהות חלקים שבו, כלומר להבדיל בין עובדות להשערות וכדומה.

שאלה לדוגמה מתוך ה-Official Guide for GMAT Review, מהדורה 13, עמ’ 521:

In comparison to the standard typewriter keyboard, the EFCO keyboard, which places the most-used keys nearest the typist’s strongest fingers, allows faster typing and results in less fatigue. Therefore, replacement of standard keyboards with the EFCO keyboard will result in an immediate reduction of typing costs.

Which of the following, if true, would most weaken the conclusion drawn above?

(A) People who use both standard and EFCO keyboards report greater difficulty in the transition from the EFCO keyboard to the standard keyboard than in the transition from the standard keyboard to the EFCO keyboard.
(B) EFCO keyboards are no more expensive to manufacture than are standard keyboards and require less frequent repair than do standard keyboards.
(C) The number of businesses and government agencies that use EFCO keyboards is increasing each year.
(D) The more training and experience an employee has had with the standard keyboard, the more costly it is to train that employee to use the EFCO keyboard.
(E) Novice typists can learn to use the EFCO keyboard in about the same amount of time it takes them to learn to use the standard keyboard.

השאלה מבקשת מאיתנו להחליש את המסקנה, כלומר את העובדה שהחלפת מקלדות סטנדרטיות במקלדת EFCO תוביל מייד לירידה בעלויות הקלדה.

מבלי להכנס להסברים מקיפים, תשובה D היא התשובה הנכונה מכיוון שאם ככל שלעובד יש יותר ניסיון עם המקלדת הסטנדרטית, יהיה יקר יותר לאמן אותו להשתמש במקלדת EFCO, חברות יצטרכו להעסיק עובדים שאינם בעלי ניסיון רב בהקלדה, ואז הזמן שיקח לעובדים אלה להקליד מהר וטוב יכול להיות רב, מה שיכול לגרום לכך שבטווח הקצר, המעבר למקלדות החדשות לא יצמצם עלויות הקלדה.

תרגול רב של שאלות Critical Reasoning והבנה של הכיוונים אליהם הולכים כותבי הבחינה יעזרו מאוד לנבחן. ניתן אף להעזר בשיטות עבודה הנלמדות בקורסי הכנה ל-GMAT. זכרו תמיד להשאר מפוקסים על הנתונים ועל המסקנה הכתובים בטיעון ולא לצאת מגבולות הטיעון. ניתן אף לסכם אותם בקצרה בטיוטה כדי להקפיד על זה.

בהצלחה!