הפרק הכמותי של מבחן ה-GMAT מכיל 37 שאלות, שאותן צריך לפתור ב-75 דקות. כלומר, כל נבחן מקבל בממוצע 2 דקות לשאלה. מדובר בזמן צפוף מאוד, כך שבלי הכנה מוקדמת ושיטות עבודה סדורות – קשה מאוד לעמוד בו.

בפרק הכמותי ישנם שני סוגי שאלות – Problem Solving ו-Data Sufficiency. פרק ה-Problem Solving מכיל סגנון שאלות המוכר כבר מהפסיכומטרי (בתוכן ובנושאים) – שאלות "אמריקאיות". להבדיל מהפסיכומטרי בו מוצעות ארבע אפשרויות לכל תשובה, ב- GMAT לכל שאלה מוצעות חמש אפשרויות תשובה (A עד E). לכן, הדבר מותיר אותנו עם סיכוי נמוך יותר לפתרון כל שאלה וכן עם אפשרויות גדולות יותר לקבלת תשובות בעלות מסיחים קשים.

השאלות מגיעות ממגוון תחומים : אלגברה, גיאומטריה ובעיות מסוגים שונים.

  • אלגברה: שברים, משוואות, אי-שוויונות, ערך מוחלט, חזקות ושורשים, תכונות מספרים שלמים, פעולות דמיוניות, פונקציות ועוד.
  • גיאומטריה: קווים וזוויות, משולשים, מרובעים, מצולעים, מעגלים, תלת-מימד ומערכת צירים.
  • בעיות: יחסים, אחוזים, ממוצעים וגדלים הסתברותיים (חציון, שכיח וכו'), הסתברות, קומבינטוריקה, חפיפה, עבודה (תנועה הספק וכו'), חישובי ריבית.

בסגנון שאלות זה, הנבחן חשוף לתשובות וע"י כך יכול לעשות בהן שימוש לעזרתו. בזכות כך, ב- GMAT ניתן לפתור את השאלות לא רק באמצעות דרכים עקרוניות, אלא באמצעות שתי שיטות אלטרנטיביות המבטיחות סיכויי פתרון גבוהים.

האחת, שיטת הצבת התשובות – בשיטה זו, הנלמדת בהרחבה כחלק מההכנה ל-GMAT, הנבחן מציב כל תשובה בתורה בנתוני השאלה ובודק כי כל נתוני השאלה אכן מתקיימים. החלקים החשובים ביותר בשיטה זו הם בחירת סדר התשובות לעבודה וההחלטה באילו סיטואציות כדאי להשתמש בשיטה זו.

השנייה, שיטת שלילת התשובות (אלימינציה) – שיטה זו לא בהכרח מקצרת זמנים אך היא מאפשרת להגיע לוודאות של 100% ע"י פסילת ארבע תשובות. בשאלות אלה ישנה משמעות רבה לבחירת הצבת מספרים חכמה, כזו שתאפשר לנו להגיע ל- 5 תשובות שונות ובכך לפסול ארבע מהן.

שימו לב! בפרק הכמותי של המבחן, שאלות ה-Problem Solving מהוות 50%-60% מהפרק ולכן תרגול ולמידת שיטות העבודה עם התשובות (הצבת התשובות, שלילת תשובות) הן חשובות לאין שיעור בסגנון שאלות זה ב- GMAT – יכולות אלו הן יכולות נרכשות וכל נבחן יכול ללמוד אותן בקורס ההכנה לחלק הכמותי של ה-GMAT.

בהצלחה לכולם!