פרק הכמותי של מבחן ה-GMAT מכיל 37 שאלות, שאותן צריך לפתור ב- 75 דקות. כלומר, כל נבחן מקבל בממוצע 2 דקות לשאלה. מדובר בזמן צפוף מאוד, כך שבלי הכנה מוקדמת ושיטות עבודה סדורות– קשה מאוד לעמוד בו.

בפרק הכמותי ישנם שני סוגים של שאלות – Problem Solving ו-Data Sufficiency. פרק ה-Data Sufficiency מכיל סגנון שאלות שרובו המוחלט של הנבחנים לא מכיר כלל וכלל. יכולת אנליטית היא מאוד חשובה לסגנון שאלות זה ב-GMAT, אך ללא שילוב של טכניקות ו"טריקים" מיוחדים בחלק זה, קשה להצליח בצורה משמעותית.

אחת הטעויות הנפוצות בשאלות Data Sufficiency היא כאשר הנבחן עונה על השאלה תוך כדי הגעה לפתרון מלא שלה – זה גוזל זמן יקר מאוד.

שימו לב! בשאלות אלה ב-GMAT אין צורך לענות "עד הסוף" על השאלה, אלא לעצור ברגע שמקבלים "החלטת מנהל", הכוונה היא שברגע שאנו מצליחים להבין האם המידע (מופיע כנתון בשתי ההצהרות המצורפות לשאלה) מספיק או לא כדי לפתור את השאלה בצורה מלאה.

השאלות בתחום ה- Data Sufficiency בפרק הכמותי מתחלקות לשני סוגים של שאלות:

  • שאלות אשר התשובה הסופית עליהן היא ערך מספרי כלשהו.
    בשאלות אלה שואלים על ערך מספרי כלשהו – כדי שההצהרה תיחשב למספיקה היא צריכה להוליך לתשובה מספרית אחת ויחידה. אם יש יותר מתשובה מספרית אחת – אזי, ההצהרה אינה מספיקה.
  • שאלות אשר התשובה הסופית עליהן היא Yes או No.
    בשאלות "Is…?" כל תשובה חד-משמעית (Yes או No) היא תשובה מספקת. מדובר בהבדל רעיוני משאלות הערך המספרי, מכיוון שכאן יכולים להיות לנו מספר ערכים מספריים המתקבלים כפתרון השאלה, אך כולם ביחד מתאימים לאותה תשובה חד-משמעית, ולכן במקרה כזה נאמר כי המידע מספיק כדי לפתור את השאלה.

תרגול ולמידת המצבים השונים איתם נדרשים הנבחנים להתמודד בשאלות אלה ב-GMAT חשובים מאוד לצורך מקסום הציון, במיוחד לאור העובדה שבפרק הכמותי של מבחן ה- GMAT 40%-50% מהשאלות הן בסגנון ה- Data Sufficiency.

שימו לב שהתשובות אינן משתנות עבור שאלות מסוג זה. הנוסח הרשמי של התשובות נראה כך:

A. Statement (1) ALONE is sufficient, but statement (2) alone is not sufficient to answer the question asked;

B. Statement (2) ALONE is sufficient, but statement (1) alone is not sufficient to answer the question asked;

C. BOTH statements (1) and (2) TOGETHER are sufficient to answer the question asked, but NIETHER statement ALONE is sufficient;

D. EACH statement ALONE is sufficient to answer the question asked;

E. Statement (1) and (2) TOGETHER are NOT sufficient to answer the question asked, and additional data are needed.

מקרא תשובות נוח לשימוש, שכדאי להיעזר בו לפני שניגשים לפתור שאלות Data Sufficiency בפרק הכמותי:

A – (1) S (Sufficient)
(2) IS (In Sufficient)
B – (1) IS
(2) S
C – (1) IS
(2) IS
(1)+(2) -> S
D – (1) S
(2) S
E – (1) IS
(2) IS
(1)+(2) -> IS

סטודנטית בספרייה