מבחן אמיר”ם (ראשי התיבות של “אנגלית מיון לרמות – ממוחשב”) הוא מבחן ידע באנגלית. על סמך הציון בבחינה זו משובצים מועמדים ללימודים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה ובחלק מהמכללות לקורסי החובה באנגלית. סקאלת הציונים במבחן אמיר”ם נעה בין 50-150. ציון 134 ומעלה בבחינה מעניק פטור מלימודי אנגלית בתואר.

מרבית מוסדות הלימוד דורשים ציון של 85 לפחות על מנת להתקבל ללימודים. מבחן אמיר”ם מועבר אך ורק במוסד הלימודים אשר אליו נרשם המועמד, וההרשמה אליה נעשית דרך מוסד זה. המרווח המינימלי בין שתי בחינות אמיר”ם הוא 35 יום.

כדי להצליח במבחן אמיר”ם, יש להכיר את הבחינה ואת סוגי השאלות המרכיבים אותה על בוריים. חשוב להכיר שיטות עבודה המותאמות לבחינה שפותחו על ידי אנשי מקצוע המכירים את הבחינה לאורך זמן וחקרו אותה באופן מעמיק. רמת אנגלית סבירה או אפילו גבוהה לכשלעצמה אינה מספיקה, במיוחד למי ששואף לציון גבוה כדי לקבל פטור מלימודי אנגלית בתואר הראשון.

מאפיינים ייחודיים של מבחן אמיר”ם

מבחן אמי”רם הוא למעשה גרסה ממוחשבת של מבחן אמי”ר. כמו באמי”ר, השאלות במבחן אמיר”ם הן שאלות רב ברירה, שבהן הנבחן מתבקש לבחור תשובה אחת מבין ארבע. המבחן הוא אדפטיבי, כלומר מתאים את רמת הקושי של השאלות לרמתו של הנבחן. כך, נבחן ששגה בשאלה יקבל שאלה ברמה נמוכה יותר, בעוד שנבחן שענה נכון על שאלה יקבל שאלה ברמה גבוהה יותר. הציון במבחן אמיר”ם מושפע לא רק ממספר התשובות שהנבחן פתר נכון אלא גם מרמתן. מספר השאלות בבחינה משתנה מנבחן לנבחן, וכך גם משך הבחינה. משך הבחינה הממוצע הוא שעה.

מבנה המבחן

מבחן אמירם כולל שלושה סוגי שאלות:

שאלות השלמת משפטים (Sentence Completion):

בשאלות אלה מופיע משפט בודד שבו חסרה מילה (לפעמים יותר) וארבע השלמות אפשרויות. התשובה הנכונה מביניהן כוללת את המילה החסרה. המפתח לפתרון שאלות אלה הוא בעיקר אוצר מילים רחב. ואף-על-פי-כן, אסטרטגיה, הבנה מתוך הקשר, שימוש באלימינציה, הבחנה בין עיקר וטפל ושיטת עבודה מושכלת חשובים לא פחות ויכולים הרבה פעמים לפצות על אוצר מילים מוגבל. הזמן המוקצב לכל שאלה מסוג זה הוא שתי דקות.

שאלות ניסוח מחדש (Restatement):

בשאלות אלה מופיע משפט בודד וארבעה נוסחים שונים שלו בתשובות. התשובה הנכונה היא זו שמשמרת את משמעות המשפט המקורי באופן השלם ביותר. שאלות מסוג זה בודקות לוגיקה והבנת מבני משפט אשר ייחודיים לשפה האנגלית ואינם תמיד קיימים בעברית. כדי להתמודד עם שאלות אלה ביעילות יש להכיר את המבנים הבולטים המופיעים בהן ולדעת לזהותם במהירות. כמו כן, יש להכיר את הסיבות העיקריות לפסילת תשובות. הזמן המוקצב לכל שאלה מסוג זה הוא ארבע דקות.

שאלות הבנת הנקרא (Reading Comprehension):

לכל קטע מוקצבות שבע דקות לקריאה. לאחר כל קטע מופיעות 5 שאלות הבודקות את הבנתו. לכל אחת מהשאלות מוקצבות ארבע דקות לפתרון. נושאי הקטעים מגוונים וכוללים תופעות טבע, ביוגרפיות של מדענים ואמנים, אירועים היסטוריים ועוד. השאלות מסודרות בגדול לפי סדר הופעת התשובות בקטע. חלק מהשאלות כלליות ועוסקות בקטע כולו או ברעיון המרכזי של אחת הפסקאות. יתר השאלות ספציפיות ועוסקות בהבנת משפט בודד או אפילו מילה בודדת המופיעה בקטע.

כדאי להיעזר בדף חומרי תרגול של מבחן אמיר ושל מבחן אמירם כדי להתרשם מסוגי השאלות במבחן, רמתן וקצב הפתרון הנדרש להן.

מועדי המבחן

בניגוד למבחן אמי”ר, מבחן אמיר”ם הוא מבחן פנימי של המוסד האקדמי. לכן, ניתן לגשת אליו רק דרך המוסד האקדמי שלומדים או שרוצים להתקבל אליו. התאריכים של מבחני אמיר”ם אינם קבועים אלא נקבעים על-ידי המוסד האקדמי שמעביר אותם.

מידע נוסף על בחינת אמיר”ם ניתן למצוא באתר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

סטודנטית לומדת למבחן אמיר"ם
סטודנטית מתכוננת לאמיר"ם
סטודנטית בקורס אמיר"ם
לומדים למבחן אמיר"ם