איך נראית שאלת השלמת משפטים (Sentence Completions):

בשאלות השלמת משפטים נתון משפט שבו חסרה מילה. על הנבחן להשלים את המילה המתאימה ביותר מבין ארבע תשובות נתונות. שאלות אלו בודקות באופן ישיר את אוצר המילים של הנבחן וללא אוצר מילים רחב יהיה קשה מאוד להתמודד עם חלק זה. לכן יש חשיבות מכרעת ללמידת אוצר מילים לקראת הבחינה.

דוגמה לשאלת השלמת משפטים (הדומה לשאלה בחינה של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה):

During World War I, author Ernest Hemingway served as an ambulance driver in Italy and was_________________the Italian Silver Medal of Bravery.

חשיבות העשרת אוצר המילים באנגלית

כדי להרחיב את אוצר המילים בצורה משמעותית, יש ללמוד מאות מילים בתקופה קצרה יחסית, וזו אינה משימה פשוטה. מסיבה זו כדאי להתחיל ללמוד אוצר מילים כמה שיותר מוקדם, ולהתמיד במשימה זו לכל אורך ההכנה למבחן אמיר או אמירם. כל מילה נוספת שלומדים עשויה להוות נקודה נוספת בציון. לא ניתן לדחוס הרבה מילים לראש בזמן קצר, ולכן כדאי ללמוד בקצב מתון שיאפשר למילים להיכנס לראש ויאפשר חזרה מרובה על המילים הנלמדות. יש ללמוד את המילים בהדרגתיות ובקצב סביר, ולזכור לחזור באופן תקופתי על כל המילים החדשות שנלמדו. משימה זו עשויה להיראות מאיימת בהתחלה, אך לאט לאט ניתן יהיה להרגיש שיפור משמעותי והיכרות עם יותר ויותר מילים. למידה אפקטיבית מתמקדת בזיהוי המילה והבנת משמעותה המדויקת. לעומת זאת, לצורכי הבחינה, אין חשיבות לצורת ההגייה המדוייקת של המילה או לזכירת האיות הנכון שלה.

טכניקות העבודה המומלצות לחלק של השלמת משפטים:

כאשר ניגשים לפתור שאלת השלמת משפטים:

  1. יש לקרוא את המשפט עצמו ולנסות לחפש בו מילים שיתנו רמזים או מידע על המילה החסרה.
  2. כשמגיעים לתשובות, חשוב לא לבזבז זמן רב מדי על התלבטות – אם לא מכירים את המילים, זמן נוסף לא ישפר את מצבנו.
  3. באופן דומה, אם לא מבינים אף אחת מהתשובות אין טעם לבזבז זמן על קריאת המשפט והבנתו. יש לנחש ולהמשיך הלאה בפתרון המבחן.
  4. חשוב לדעת שגם אם לא מכירים מילה כלשהי, בתשובות ניתן אולי ללמוד משהו על משמעותה מתוך התחילית שלה (לדוגמה, מילה שמתחילה ב-bene תהיה בדרך כלל בעלת משמעות חיובית, שכן תחילית זו נושאת עמה משמעות חיובית).

בהצלחה!

מבחן מיון לרמות באנגלית