במאמר זה נדון בקטעי הבנת הנקרא למבחן אמי"ר ואמיר"ם (Reading Comprehension).

כל קטע קריאה מלווה ב-5 שאלות אמריקאיות.

על סטודנט שרוצה להתכונן בצורה אפקטיבית לחלק זה – אם במסגרת קורס אמיר או קורס אמירם פורמלי או באופן עצמאי – לתרגל קריאה במגוון נושאים הקרובים ככל הניתן לנושאים בהם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה שם דגש, כגון : היסטוריה, גיאוגרפיה, המצאות, אישים וכדומה.

הכנה טובה למבחן תכיל קריאת חומרי לימוד באנגלית בנושאים רבים ומגוונים שצויינו, תעזור להתרגל לסגנון הכתיבה האקדמי הנהוג במבחן וגם תעזור ללמוד את אוצר המילים האופייני לכל נושא.

>ככל שהקריאה שלכם תהיה מהירה וקולחת יותר, כך בזמן הבחינה יהיה יותר זמן ופנאי להתמקד בשאלות ופתרונן, וקל יותר להתמצא בקטע.

מומלץ לסטודנט שרוצה להשיג ציון טוב לשים דגש על אוצר מילים אקדמי רלוונטי החוזר על עצמו בניסוחי השאלות.

מילות מפתח כגון: main purpose, paragraph או conclude יופיעו בהרבה שאלות במבחני המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. שליטה במילות המפתח והתמרורים תקל עליכם להבין את השאלה ותקרב אתכם לתשובה הנכונה.

למרבה השמחה, אין צורך לקרוא את כל הקטע כולו כדי להצליח לענות על השאלות בזמן המוקצב, וגם אין צורך להבין כל מילה ומילה בטקסט. מיומנות חשובה במבחן היא הפרדה בין עיקר לטפל. ברגע שיודעים איפה לחפש את עיקר הקטע ניתן להתמקד בזה ולוותר על קריאת חלקים אחרים שהם חשובים פחות.

כמו כן, ובניגוד לתפיסה הרווחת, מטרת הבחינה אינה הבנת קטע הקריאה אלא התמודדות עם השאלות בזמן המוקצב.

ככל שתתרגלו יותר קטעי קריאה אמיתיים בנושאים דומים לבחינה מתוך מבחני אמיר או אמירם לדוגמה או קטעים אחרי רלוונטים כך פרק הבנת הנקרא יהפוך למשימה קלה יותר, ואף תלמדו לענות נכון על שאלות גם עם הבנה חלקית בלבד.

שאלות רעיון מרכזי

בשאלות ששואלות על רעיון מרכזי, יש להתמקד במשפטים הראשונים של כל פסקה. בשאלות אילו, דווקא קריאה של יותר מדי מידע היא המקשה על פתרון, ועושה את המסיחים (תשובות לא נכונות שמטרתן להסיט אותנו מהתשובה הנכונה ולבחור בתשובה שגויה במקום) לאפקטיביים יותר.

שאלות מסוג זה יכולות לשאול על הרעיון המרכזי של הקטע כולו, או על הרעיון המרכזי של אחת מהפסקאות בקטע.

שאלות פרט

שאלות בהן נדרש מידע לגבי פרט ספציפי. בשאלות אלו יש ללמוד לחזור לקטע בצורה יעילה ומדויקת ע"י סריקה וחיפוש הפרט עליו שואלים.

יש לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי, וכך ניתן לפתור שאלות אלו באופן מהיר וממוקד.

לנבחני אמיר, חשוב לזכור שבסוף המבחן יופיעו שני קטעים (ולא רק אחד!). נבחנים רבים שוכחים מהקטע השני ומגיעים אליו ברגע האחרון, וכך לא מספיקים לפתור אותו כהלכה.

טיפים לקראת הכנה לפרק המילולי של בחינת ה- GMAT
סטודנטית בקורס אמיר"ם
סטודנט בכיתה לומד למבחן ה GMAT