בחינת אמיר"ם (ראשי התיבות של "אנגלית מיון לרמות ממוחשב") היא בחינת ידע באנגלית. על סמך הציון בבחינה זו משובצים מועמדים ללימודים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה ובחלק מהמכללות לקורסי החובה באנגלית. סקאלת הציונים בבחינה היא 50-150. ציון 134 ומעלה בבחינה מעניק פטור מלימודי אנגלית בתואר.

מרבית מוסדות הלימוד דורשים ציון של 85 לפחות על מנת להתקבל ללימודים. הבחינה מועברת במוסד הלימודים אשר אליו נרשם המועמד, וההרשמה אליה נעשית דרך מוסד זה. המרווח המינימאלי בין שתי בחינות אמיר"ם הוא חודש.

על מנת להצליח בבחינת אמיר"ם, יש להכיר את הבחינה ואת סוגי השאלות המרכיבים אותה על בוריים. חשוב להכיר שיטות עבודה המותאמות לבחינה שפותחו על ידי אנשי מקצוע המכירים את הבחינה לאורך זמן וחקרו אותה באופן מעמיק. רמת אנגלית סבירה או אפילו גבוהה לכשעצמה אינה מספיקה, במיוחד למי ששואף לציון גבוה על מנת לקבל פטור מלימודי אנגלית בתואר הראשון.

מאפיינים ייחודיים של בחינת אמיר"ם

בחינת אמיר"ם היא למעשה גרסה ממוחשבת של בחינת אמי"ר. כמו בבחינת אמי"ר, השאלות בבחינת אמיר"ם הן שאלות רב ברירה, כאשר על הנבחן לבחור תשובה אחת מבין ארבע. בחינת אמיר"ם הינה אדפטיבית, כלומר מתאימה את רמת הקושי של השאלות לרמתו של הנבחן. כך, נבחן ששגה בשאלה יקבל שאלה ברמה נמוכה יותר, בעוד שנבחן שענה נכון על שאלה יקבל שאלה ברמה גבוהה יותר. ציון הנבחן מושפע לא רק ממספר התשובות שפתר נכון אלא גם מרמתן. מספר השאלות בבחינה משתנה מנבחן לנבחן, כמו גם משך הבחינה. משך הבחינה הממוצע הוא שעה.

מבנה מבחן אמיר"ם

בחינת אמיר"ם כוללת שלושה סוגי שאלות:

שאלות השלמת משפטים (Sentence Completion):

שאלות אלה מורכבות ממשפט בודד ובו חסרה מילה (לעיתים שתיים). התשובה הנכונה כוללת את המילה החסרה. המפתח לפתרון שאלות אלה הוא בעיקר אוצר מילים רחב, אך אסטרטגיה, הבנה מתוך הקשר, שימוש באלימינציה, הבחנה בין עיקר וטפל ושיטת עבודה מושכלת חשובים אף הן, ובמקרים רבים יכולים לפצות על אוצר מילים מוגבל. הזמן המוקצב לכל שאלה מסוג זה הוא שתי דקות.

שאלות ניסוח מחדש (Restatement):

שאלות אלה מורכבות ממשפט בודד ומארבעה ניסוחים שונים שלו. התשובה הנכונה היא זו שמשמרת את משמעות המשפט המקורי. שאלות אלה בודקות לוגיקה והבנת מבני משפט אשר ייחודיים לשפה האנגלית ולאו דווקא תואמים למבנה המשפט בעברית. כדי להתמודד עם שאלות אלה ביעילות יש להכיר את המבנים הבולטים המופיעים בהן ולדעת לזהותם במהירות. כמו כן, יש להכיר את השכתובים הנפוצים ואת הסיבות העיקריות לפסילת תשובות. הזמן המוקצב לכל שאלה מסוג זה הוא ארבע דקות.

שאלות הבנת הנקרא (Reading Comprehension):

לכל קטע מוקצבות שבע דקות לקריאה. לאחר כל קטע מופיעות 5 שאלות הבודקות את הבנתו. לכל אחת מהשאלות מקבל הנבחן ארבע דקות לפיתרון. השאלות מסודרות לפי סדר הופעת התשובות בקטע. נושאי הקטעים מגוונים וכוללים תופעות טבע כגון רעידות אדמה, ביוגרפיות של מדענים ואמנים, מחלות והפרעות שונות ועוד. השאלות מסודרות לפי סדר הופעת התשובות בקטע. חלק מהשאלות כלליות ועוסקות בקטע כולו או באחת הפסקאות המרכיבות אותו, ויתרן ספציפיות ועוסקות בהבנת משפט בודד או אפילו מילה בודדת המופיעה בקטע.

מידע נוסף על בחינת אמיר"ם ניתן למצוא באתר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

מועדי מבחן אמיר"ם

מבחן אמיר"ם בניגוד למבחן אמי"ר הוא מבחן פנימי של המוסד האקדמי. ולכן למבחן אמיר"ם ניתן לגשת רק דרך המוסד האקדמי שלומדים או שרוצים להתקבל אליו. תאריך הבחינה בכל מוסד אקדמי בו מתקיים מבחן אמיר"ם שונה.

סטודנטית לומדת למבחן אמירם
תלמידה מתכוננת למבחן ה GMAT
לומדים למבחן gmat