fbpx

אמי"ר ואמיר"ם

/אמי"ר ואמיר"ם

מבחן אמי"ר

2020-10-14T17:22:59+03:00

מבחן אמי"ר (ראשי תיבות של "אנגלית – מיון לרמות") הוא מבחן ידע באנגלית. על סמך הציון במבחן […]

מבחן אמי"ר2020-10-14T17:22:59+03:00

מבחן אמיר"ם

2020-09-16T19:01:11+03:00

מבחן אמיר"ם (ראשי התיבות של "אנגלית מיון לרמות – ממוחשב") הוא מבחן ידע באנגלית. על סמך […]

מבחן אמיר"ם2020-09-16T19:01:11+03:00