fbpx

אמי"ר ואמיר"ם

/אמי"ר ואמיר"ם

מבחן אמי"ר

2020-12-16T13:06:18+02:00

מבחן אמי"ר (ראשי תיבות של "אנגלית – מיון לרמות") הוא מבחן ידע באנגלית. על סמך הציון במבחן זה משובצים […]

מבחן אמי"ר2020-12-16T13:06:18+02:00

מבחן אמיר"ם

2020-12-16T13:06:52+02:00

מבחן אמיר"ם (ראשי התיבות של "אנגלית מיון לרמות – ממוחשב") הוא מבחן ידע באנגלית. על סמך הציון בבחינה […]

מבחן אמיר"ם2020-12-16T13:06:52+02:00