אמי"ר/ם

/אמי"ר/ם

טיפים לפתרון פרק הניסוח מחדש (שכתובים) במבחן מיון לרמות באנגלית אמיר או אמירם

2017-05-01T07:14:42+00:00

איך נראית שאלת ניסוח מחדש?

בחלק שאלות הניסוח מחדש – Restatements – של מבחן אמיר או אמירם […]

טיפים לפתרון פרק הניסוח מחדש (שכתובים) במבחן מיון לרמות באנגלית אמיר או אמירם 2017-05-01T07:14:42+00:00