עבר פשוט – Past Simple: הסבר ותרגול

2023-01-09T10:39:07+02:00

עבר פשוט הוא צורת העבר הבסיסית ביותר באנגלית. היא משמשת לדיבור על פעולות, מצבים ועובדות שהתרחשו בעבר, באופן כללי או בנקודת זמן מסוימת, שהרבה פעמים תוזכר במפורש.

עבר פשוט – Past Simple: הסבר ותרגול2023-01-09T10:39:07+02:00

הגדרת שמות עצם ספירים ושמות עצם בלתי ספירים – Countable vs. Uncountable Nouns: הסבר ותרגול

2022-09-25T13:18:06+03:00

שמות עצם ספירים ושמות עצם בלתי ספירים מצריכים מגדירים שונים. יודעים איך להגדיר נכון שמות עצם באנגלית? בואו תבדקו את עצמכם.

הגדרת שמות עצם ספירים ושמות עצם בלתי ספירים – Countable vs. Uncountable Nouns: הסבר ותרגול2022-09-25T13:18:06+03:00
עבור למעלה